Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 5)

Giê-xu – Họa Sĩ Đời Tôi

...

Read more

Sống Thánh Khiết

Tựa đề: Sống Thánh Khiết Trình bày: Ban Hát Hội Thánh Đà Nẵng [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Raise A Hallelujah

Nguyên tác: Raise A Hallelujah Sáng tác: Jonathan David Helser | Melissa Helser | Molly Skaggs | Jake Stevens Trình bày: Jonathan David Helser | Melissa Helser [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: How Great Thou Art – Song Ca

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ. Khắp khắp đó đây ...

Read more

Thi Thiên 91

Tựa đề: Thi Thiên 91 Nguyên tác: Psalm 91 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn

Tựa đề: Càng Gần Chúa Hơn Nguyên Tác: Nearer, My God, to Thee Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài Số 240 và 461 [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to thee; Nearer, my God, to thee, Nearer to t ...

Read more

Thánh Ca: Cơn Mưa Phước Lành

Tựa đề: Cơn Mưa Phước Lành Nguyên tác: There Shall be Showers of Blessing Lời: Daniel W. Whittle Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 202 [divide style="2"] [one_half] There Shall be Showers of Blessing 1. There shall be showers of blessing: This is the promise of love; There shall be seasons refreshing, Sent from the Savior above. Refrain: Showers of blessin ...

Read more

Người Bạn Tôi Yêu Mến – The Wonderful Friend

Tựa đề: Người Bạn Tôi Yêu Mến Nguyên tác: The Wonderful Friend Nhạc và lời: Robert Parsons Lời Việt: Vĩnh Phúc (1/1984) Trình bày: Ca  Đoàn Hội Thánh Giám Lý San Diego  Tài Liệu: Thánh Ca – Thư Viện Tin Lành [divide style="2"] [one_half] The Wonderful Friend 1. A wonderful Friend I met along life's way Who spoke to my heard one dark and dreary day He took all my sin, my burdens all took wing He sa ...

Read more

Lòng Tươi Mới

Tựa đề: Lòng Tươi Mới Trình bày: Nay Danh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Yêu Tha Nhân

Tựa đề: Yêu Tha Nhân Lời Việt: Nguyễn Tiến Trình bày: Nguyễn Ny Ny [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top