Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 5)

Thánh Ca: Chúa Ôi, Xin Đừng Lìa Con

Tựa đề: Chúa Ôi, Xin Đừng Lìa Tôi Nguyên tác: Pass Me Not Lời: Fanny J. Crosby (1820-1915) Nhạc: William H. Doane (1832-1915) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 256 [divide style="2"][one_half] Pass Me Not 1. Pass me not, O gentle Savior, Hear my humble cry; While on others Thou art calling, Do not pass me by. Refrain Savior, Savior, Hear my humble cry; While on others Thou art calling, Do not pass ...

Read more

Lê Ngọc Vinh: Nắm Chặt Lời Hứa

  Chương Trình Giới Thiệu Thánh Ca  Thư Viện Tin Lành   [divide style="2"] Ca khúc: Nắm Chặt Lời Hứa Sáng tác: Lê Ngọc Vinh Tài liệu: Tuyển tập Bình An Trong Chúa (2006) Phổ biến theo yêu cầu của gia đình Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh  [divide style="2"]  Nhạc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Đang Tha Thiết Kêu Gọi

Tựa đề: Chúa Đang Tha Thiết Kêu Gọi Nguyên tác: Softly and Tenderly Jesus Is Calling Nhạc và lời: Will Lamartine Thompson (1847-1909) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài 160 [divide style="2"] [one_half] Softly and tenderly Jesus Is Calling 1. Softly and tenderly Jesus is calling, Calling for you and for me; See, on the portals He’s waiting and watching, Watching for you and for me. Refrain Co ...

Read more

Thánh Ca Ấn Độ: Lalpa Hrietpui

Tựa đề: Lalpa Hrietpui Sáng tác: David L Zote Trình bày: Evangelical Free Church of India (EFCI) Saikawt Presbytery Choir [divide style="2"] Lalpa Hrietpui            1.Harsatna ka tuok hâi hi Lalpa hrietpui a ni a, Suol inthim lêng vêl hâi hin, A hmêl êngmawi sukzuoltu an ni lem si. *Iengkim hi san neia tlung an nih,       ...

Read more

Giê-xu Cứu Tôi

Tựa đề: Giê-xu Cứu Tôi Nguyên tác: He Lifted Me Out Nhạc và lời: Lawrence E. Brooks Lời Việt: Vĩnh Phúc Trình bày: Ban Thờ Phượng Hội Thánh Orange, California [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2016) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Ơn Chúa Cao Sâu

Tựa đề:  Ơn Jesus Cao Sâu Lắm Thay! Nguyên tác: Wonderful Grace of Jesus Nhạc và lời: Haldor Lilenas Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 415 [divide style="2"] [one_half] Wonderful Grace of Jesus 1. Wonderful grace of Jesus, Greater than all my sin; How shall my tongue describe it, Where shall its praise begin? Taking away my burden, Setting my spirit free; For the wonderful grace of Jesus re ...

Read more

Trong Nơi Chí Thánh

Tựa đề: Trong Nơi Chí Thánh Nguyên tác: Here Nhạc và lời: Aaron Tabensky, Alwin Tan, Diana Lim, Edwin Wong, Robin Chua, Sean Goh Lời Việt: Joshua Phạm [divide style="2"] [one_half] Here 1. I stand in awe of You my King Lift up my hands, give praise and sing Here in this place in Your embrace Where all else just fades away Chorus: You are wonderful You are beautiful Marvellous King of my heart 2. I am in awe ...

Read more

Thánh Ca: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Tựa đề: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nguyên tác: Are You Washed in the Blood? Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 184 Audio: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Are You Washed in the Blood? 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in ...

Read more

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi Yên Ninh – It Is Well With My Soul

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, It is well, it is well, with my soul. Re ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Đẹp Thay – Fairest Lord Jesus

Tựa đề: Jesus Đẹp Thay Nguyên tác: Fairest Lord Jesus Lời: Khuyết Danh Nhạc: Dân ca Silesia Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 13 [divide style="2"] [one_half] Fairest Lord Jesus 1. Fairest Lord Jesus, Ruler of all nature, O Thou of God and man the Son, Thee will I cherish, Thee will I honor, Thou, my soul's glory, joy and crown. 2. Fair are the meadows, fairer still the woodlands, Robed in the b ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top