Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 435)

Ngài Là Cứu Chúa Của Tôi

...

Read more

Thánh Ca: Dâng Chúa Trọn Đời

Tựa đề: Dâng Chúa Trọn Đời Nguyên tác: Tựa đề: Dâng Chúa Trọn Đời Lời: Trương Văn Xê Nhạc: Trương Văn Xê Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 687 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Dâng Chúa Trọn Đời 1. Khi Chúa sai đi con quyết vâng lời Theo Chúa suốt đời làm tôi nhỏ bé Ra đi rao báo cho người Tin vui Thiên Chúa muôn đờ ...

Read more

George F. Handel: Zadok the Priest

...

Read more

Bây Giờ Tôi Tin

...

Read more

Thánh Ca: Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa

Tựa đề: Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa Nguyên tác: Tựa đề: Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa Lời: Sydney E. Cox Nhạc: Sydney E. Cox Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 686 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Tâm Hồn Tôi Nguyện Dâng Chúa Tâm hồn của tôi, nguyện dâng Chúa đây Cứu Chúa thương tôi vui lâm trần chịu chết thay Ôi, tô ...

Read more

Baptism

...

Read more

Bước Với Chúa Yêu Thương

...

Read more

Thánh Ca: Học Theo Chúa

Tựa đề: Học Theo Chúa Nguyên tác: Tựa đề: Học Theo Chúa Lời: Thomas O. Chisholm, 1897 Nhạc: William J. Kirkpatrick, 1897 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 685 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Học Theo Chúa 1. Học theo gương Jêsus, luôn tha thứ nhân từ Tràn tuôn sức sống cho nhân thế noi theo Học theo gương Jêsus, yê ...

Read more

Phút Suy Tư

...

Read more

Thánh Ca: Ra Khơi

Tựa đề: Ra Khơi Nguyên tác: Tựa đề: Ra Khơi Lời: J. B. Mackay Nhạc: John R. Sweney, 1837-1899 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 684 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Ra Khơi 1. Kìa anh em đang mỏi mê suốt đêm trong bờ Nào cùng nhau ta ra xa ngoài khơi Rồi mau mau quăng lưới nơi nước sâu đang chờ Nào cùng nhau ta ra g ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top