Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 412)

Miền Vinh Hiển – In The Sweet By and By

Tựa đề: Miền Vinh Hiển -  In the Sweet By-and-By Lời: S. Fillmore Bennett Nhạc: Joseph Philbrick Webster [divide style="2"] [one_half] In the Sweet By-and-By 1. There’s a land that is fairer than day, And by faith we can see it afar; For the Father waits over the way To prepare us a dwelling place there. Refrain: In the sweet by and by, We shall meet on that beautiful shore; In the sweet by and by, We shall ...

Read more

Abide With Me – Hayley Westenra

Tựa đề:  Xin Chúa Ở Cùng Con Nguyên tác: Abide With Me Lời: Henry Francis Lyte (1793-1847) Nhạc: William Henry Monk (1823-1889) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 32 Trình bày: Hayley Westenra [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other helpers fail and comforts flee, Help of the helpless, O abi ...

Read more

How Great Thou Art

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rề ...

Read more

Đêm Nhạc Lê Ngọc Vinh – 1/3

...

Read more

Càng Yêu Chúa Hơn

Nguyên tác: My Jesus!  I Love Thee Lời: William Ralph Featherstone (1846-1873) Nhạc: Adoniram J. Gordon (1836-1895) Càng Yêu Chúa Hơn – Thánh ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam bài số 47 Audio credit: Đèn Linh Ministry - http://www.denlinh.com/ ...

Read more

All To Jesus I Surrender All

Tựa đề: I Surrender All Lời Việt: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 383 Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. ...

Read more

Via Dolorosa – Classical Guitar

Tác phẩm: Via Dolorosa Tác giả: Sandi Patty Trình bày: Rodrigo Rodriguez ...

Read more

Jerusalem of Gold

...

Read more

Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay!

...

Read more

Michael W. Smith and Hillsong (2007)

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top