Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 411)

Jesus and John

Nguyên tác: Jesus and John Trình bày: Lisa Gungor   ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi

Tựa đề: Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi Nguyên tác: 'Tis Far Better to Follow Jesus Lời: May Agnew Stephens Nhạc: May Agnew Stephens Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 868 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] 'Tis Far Better to Follow Jesus 1. Tis so sweet to trust in Jesus And to take him at his word Just to rest upon his promise And to know, "Thus saith the Lord. ...

Read more

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng – Are You Washed in the Blood?

Tựa đề: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nguyên tác: Are You Washed in the Blood? Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 184 [divide style="2"] [one_half] Are You Washed in the Blood? 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? R ...

Read more

Holy Holy Holy – Harp Guitar

...

Read more

Shout to The Lord & Agnus Dei

...

Read more

Thánh Ca: Sứ Mạng Yêu Thương

Tựa đề: Sứ Mạng Yêu Thương Nguyên tác: Tựa đề: Sứ Mạng Yêu Thương Lời: Đinh Thái Vinh Nhạc: Đinh Thái Vinh Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 867 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Sứ Mạng Yêu Thương 1. Chúng ta cùng truyền rao khắp muôn nơi Đem Tin Lành cho nhân thế an vui Nếu ai nhận và tin Chúa Jêsus Sẽ an bình và h ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Đang Gọi

Tựa đề: Chúa Đang Gọi Nguyên tác: Tựa đề: Mọi Người Cần Được Cứu Nguyên tác: From Greenland's Icy Mountains Lời: Reginald Heber (1783-1826) Nhạc: Lowell Mason(1792-1872), 1823, Tài Liệu: Hymns of the Christian Life (19??), #199 Hymns of the Christian Life (1978), #452 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 866 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] From Greenland' ...

Read more

Nothing I Hold On To

...

Read more

Tears Are a Language God Understands

...

Read more

Thánh Ca: Vì Sao Tôi Yêu Jêsus

Tựa đề: Vì Sao Tôi Yêu Jêsus Nguyên tác: Tựa đề: Vì Sao Tôi Yêu Jêsus Lời: Ida A. Kontz Nhạc: Ida A. Kontz Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 865 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [/one_half] [one_half_last] [one_half] Vì Sao Tôi Yêu Jêsus Bạn ngạc nhiên nhân sao tôi mến yêu Jêsus Yêu Jêsus, kính khen Ngài Bạn ngạc nhiên nhân sao tôi mến yêu Jêsus? Này bạn ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top