Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 410)

Âm Nhạc: Nguồn Gốc Giai Điệu Thánh Ca Ơn Lạ Lùng

 Âm Nhạc: Nguồn Gốc Giai Điệu Thánh Ca Ơn Lạ Lùng Vài Nét Về Thánh Ca Amazing Grace Amazing Grace (Ơn Lạ Lùng) là một thánh ca nổi tiếng trên thế giới. Bài hát do John Newton sáng tác vào năm 1773, cách đây đúng 240 năm. John Newton - tác giả của bài thánh ca - vốn là một người buôn nô lệ.  Từ thời niên thiếu, John Newton sống một cuộc đời ngang tàng, hư hỏng và tội lỗi. Lớn lên, John Newton sẵn sàng làm bấ ...

Read more

Thập Tự Xưa

Tựa đề: Thập Tự Xưa (Old Rugged Cross) Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Trình bày: Hagim Video: cdnvn.com [divide style="2"] Thập Tự Xưa Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch 1. Thập tự xưa sừng sững cao Dựng tận trên sườn núi xa Như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, Nơi Vua vinh diệu chí cao, Thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương. Điệp Kh ...

Read more

The Old Rugged Cross – Thập Tự Xưa

Tựa đề: The Old Rugged Cross - Thập Tự Xưa Sáng tác: Mục sư George Bernard Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Trình bày: Anne Murray [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away Stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross Where the dearest and best For a world of lost sinners was slain. Refrain: So I’ll cherish the o ...

Read more

Amazing Grace – Ơn Lạ Lùng

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Amazing Grace (Anh) Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears relieved. How precious did that Grace appear The hou ...

Read more

Shalom Aleichem – Peace Be Unto You – Classical Guitar

Nguyên tác: Shalom Aleichem - Peace Be Unto You Trình bày: Rodrigo Rodriguez ...

Read more

Great Is Thy Faithfulness – Sự Thành Tín Chúa Quá Lớn

Tựa đề: Great Is Thy Faithfulness - Sự Thành Tín Chúa Quá Lớn Lời: Thomas O. Chilsholm (1866-1960) Nhạc: William M. Runyan (1870-1957) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 43 [divide style="2"] [one_half] Great Is Thy Faithfulness 1. Great is Thy faith-ful-ness, O God my Fa-ther, There is no shad-ow of turn-ing with Thee; Thou chang-est not, Thy com-pas-sions they fail not; As Thou hast been Thou for ...

Read more

How Great Thou Art – Thánh Chúa Siêu Việt

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rề ...

Read more

O When The Saints

Tựa đề: O When The Saints ...

Read more

Bài Ca Mới: Hàng Ngàn Thiên Binh

Tựa đề: Ten Thousand Angels - Hàng Ngàn Thiên Binh Nhạc và lời: Lynn Copper (1997) Trình bày: Lynn Copper Lời Việt: Vĩnh Phúc (2013) [divide style="2"] [one_half] Ten Thousand Angels 1. I know your hurting I can see it in your eyes There's nothing I can say or do to ease you heart or mind But there's someone you can talk to He'll come and ease your pain He knows your every thought and breath Just call upon ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top