Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 4)

Via Dolorosa – Classical Guitar

Tựa đề: Đường Thương Khó Nguyên tác: Via Dolorosa Sáng tác: Billy Sprague & Niles Borop Trình bày: Rodrigo Rodriguez [divide style="2"] [one_half] Via Dolorosa Down the Via Dolorosa In Jerusalem that day The soldiers tried to clear That narrow street But the crowd pressed in to see This Man condemned To die on Calvary He was bleeding from a beating, There were stripes upon His back And He wore a crown o ...

Read more

Vì Ai?

...

Read more

Thánh Ca: Ngợi Khen Dòng Huyết

...

Read more

Thánh Ca: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Tựa đề: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nguyên tác: Are You Washed in the Blood? Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 184 Audio: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Are You Washed in the Blood? 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in ...

Read more

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng – Violin & Piano

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 Trình bày: Condoleezza Rice (Piano) & Jenny Oaks Baker (Violin) [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I ...

Read more

Thánh Ca: Đường Thương Khó

Tựa đề: Đường Thương Khó (Via Dolorosa) Tác giả: Billy Sprague & Niles Borop Trình bày: Hagim Video:  Ban Thanh Niên Gia Định [divide style="2"] Lời Việt: Trời chang nắng đường Dolorosa trong Giê-ru-sa-lem hôm ấy, Quân lính và gươm giáo chen lộn trong đám đông, Và người ta tranh nhau giành xem, Giê-xu mang thánh giá đi lên đồi Gô-tha. . . Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài. Lưng Ngài hằn từng lằn roi ...

Read more

Agnus Dei (Worthy is the Lamb)

Nguyên tác: Agnus Dei Sáng tác: Michael W. Smith [divide style="2"] Đọc Thêm: Chiên Con Của Đức Chúa Trời Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Thập Tự Xưa

Tựa đề: Thập Tự Xưa Nguyên tác: The Old Rugged Cross Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 73 [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross where the dearest and best For a w ...

Read more

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn

Tựa đề: Nearer, My God, to Thee Lời Việt: Càng Gần Chúa Hơn Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 240 và 461 [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to thee; Nearer, my God, to thee, Nearer to th ...

Read more

Vũ Đức Nghiêm: Huyền Thoại Chiếc Mão Triều Gai Hồng

Tựa đề: Huyền Thoại Chiếc Mão Triều Gai Hồng (1973) Nguyên Tác: Crown of Roses/A Legend of the Crown Nhạc: Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893) Lời Anh: Geoffrey Dearmer Lời Việt: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Choir of King's College [divide style="2"] [one_half] A Legend of the Crown Geoffrey Dearmer 1. When Jesus Christ was yet a child, He had a garden small and wild, Wherein He cherished roses fair, And wov ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top