Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 4)

Ơn Lạ Lùng – Amazing Grace – Violin

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng  Nguyên tác: Amazing Grace  Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears relieved. How precious did that Grace a ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Tựa đề: Jesus Hằng Yêu Mến Tôi Nguyên tác: Jesus Loves Even Me Lời: Philip P. Bliss (1838-1876) Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) -  Bài Số 364 Trình bày: Ban Trung Tráng Niên Hội Thánh Sài Gòn [divide style="2"] [one_half] Jesus Loves Even Me 1. I am so glad that our Father in Heav’n Tells of His love in the Book He has giv’n; Wonderful things in the Bi ...

Read more

Lời Nguyện Cầu Cho Cha Mẹ

Ca khúc: Lời Nguyện Cầu Cho Cha Mẹ Sáng tác: Việt Nguyễn Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org [caption id="attachment_59257" align="aligncenter" width="499"] A young girl prays at the table[/caption] ...

Read more

Songs of Praise: Mothering Sunday

Chương Trình: Song of Praise - Thánh Ca Cho Ngày Mothering Sunday tại Anh  Video credit: BBC [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Tình Yêu Của Chúa – The Love of God

Tựa đề: Tình Yêu Của Chúa Nguyên tác: The Love of God Lời: Meir Ben Isaac Nehorai (1050) và Frederick M. Lehman (1917) Nhạc: Frederick M. Lehman (1917) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist - Bài Số 22 [divide style="2"] [one_half] The Love of God 1. The love of God is greater far Than tongue or pen can ever tell; It goes beyond the highest star, And reaches to the lowest hell; The guilty pair, bowed down wit ...

Read more

Mẹ – Người Đẹp Nhất Của Đời Con

Ca khúc: Mẹ - Người Đẹp Nhất Của Đời Con  Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lê Ngọc Vinh: Tình Yêu Nào

Tựa đề: Tình Yêu Nào Nhạc và Lời: Lê Ngọc Vinh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Consider The Lilies

Nguyên tác: Consider The Lilies Trình bày: Claire Crosby [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Mẹ Ơi Con Yêu Mẹ

...

Read more

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my f ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top