Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 4)

Thánh Ca: Hằng Chiếu

Tựa đề: Hằng Soi Sáng Nguyên tác: Tựa đề: Hằng Soi Sáng Lời: Thánh Kinh Tiểu Học Đường Cần Thơ (1951) Nhạc: Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 837 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Hằng Soi Sáng 1. Giống tháp hải đăng xây trên thạch bàn Giữa hải đảo muôn thu soi dịu dàng Trong cơn phong ba kinh khiếp Luôn luôn chiếu huy hoàng Cũng thế ấy Thánh Kinh l ...

Read more

Johann Sebastian Bach: Easter Oratorio – Trường Ca Phục Sinh

 Easter Oratorio Johann Sebastian Bach Vài Nét Về Tác Phẩm Easter Oratorio là một tác phẩm thánh nhạc do Johann Sebastian Bach sáng tác.  Tác phẩm được trình bày lần đầu tiên vào Chúa Nhật Phục Sinh 1/4/1725 tại Leipzig. Easter Oratorio được Bach khai triển dần theo thời gian.  Trong lần trình diễn đầu tiên vào năm 1725, tác phẩm chỉ là một cantata thuật lại lòng nôn nả của các môn đệ Chúa ch ...

Read more

Mừng Chúa Phục Sinh – Thiếu Nhi Hội Thánh Giám Lý Anaheim

Ca khúc: Mừng Chúa Phục Sinh Trình bày: Thiếu Nhi Hội Thánh Giám Lý Anaheim [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Phán Con Thuộc Ngài

Tựa đề: Chúa Phán Con Thuộc Ngài Nguyên tác: Who You Say I Am Sáng tác: Hillsong United Lời Việt: Kairos Trình bày: Issac Thái Video: Nissi United (07/2018) [divide style="2"] [one_half] Who You Say I Am Who am I that the highest King Would welcome me?   I was lost but He brought me in Oh His love for me Oh His love for me Who the Son sets free Oh is free indeed I’m a child of ...

Read more

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Tựa đề: Washed in the Blood of the Lamb Lời Việt: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 184 [divide style="2"] [one_half] Washed in the Blood of the Lamb 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lam ...

Read more

Thánh Ca: Xin Mở Mắt Chúng Con

Tựa đề: Xin Mở Mắt Chúng Con Nguyên tác: Open Our Eyes Tựa đề: Xin Mở Mắt Chúng Con Lời: Robert Cull Nhạc: Robert Cull Tài Liệu: Maranatha! Singers Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 713 [divide style="2"][one_half] Open Our Eyes Open our eyes, Lord We want to see Jesus To reach out and touch Him And say that we love Him Open our ears, Lord And help us to listen Open our eyes, Lord ...

Read more

How Did We Turn Worship Into Singing

Tựa đề: Chúng Ta Đã Đổi Sự Thờ Phượng Thành Ca Hát Như Thế Nào? Nguyên văn: How Did We Turn Worship Into Singing Diễn giả: Pastor Tim Dilena [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lời Nguyện Cầu

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Lời Nguyện Cầu Trình Bày: Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Ca Vang Lên[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Thương Khó Phục Sinh – Piano

Pianist: Kaleb Brasee  Mục lục: 0:00 - Thập Tự Xưa - The Old Rugged Cross    4:45 - Thánh Thủ - O Sacred Head Now Wounded 8:07 - What Wondrous Love is This 11:28 - Nguyền Dìu Lên Gô-gô-tha - Lead Me to Calvary 14:00 - Were You There (When They Crucified My Lord) 17:53 - Nơi Gô-gô-tha - Alas and Did My Savior Bleed (At the Cross) 22:23 - O the Blood of Jesus 23:43 - Ngợi Kh ...

Read more

Nguồn Sống

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy VọngCa khúc: Nguồn Sống Trình Bày: Sáng Tác: Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Ngài Là Ai[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top