Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 377)

Thánh Ca: Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791) Nhạc: John Hughes (1873–1932) Tựa đề Anh ngữ: Guide Me O Thou Great Redeemer Lời Anh: Peter Will­iams Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Bài số 155 [divide style="2"] [one_half] Guide Me, O Thou Great Jehovah1. Guide me, O Thou great Jehovah,Pilgrim through this barren la ...

Read more

Gô-gô-tha

Tựa đề: Gô-gô-tha Sáng tác: Đặng Thái Nguyên ...

Read more

Star Spangled Banner

...

Read more

Sinner Saved By Grace

Gaither Vocal Band ...

Read more

Loan Tin Mừng

Tựa đề: Pass It On (Anh) Loan Tin Mừng (Việt) Lời: Kurt Kaiser Nhạc: Ralph Carmichael Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái [divide style="2"] [one_half] Pass It On 1. It only takes a spark To get a fire going And soon all those around, Can warm up in glowing That’s how it is with God’s love Once you’ve experienced it, You spread His love To everyone You want to pass it on 2. What a wondrous time is spring, When all the ...

Read more

Ralph Carmichael – Nhạc Sĩ Tiên Phong Của Thánh Ca Hiện Đại

Ralph Carmichael – Nhạc Sĩ Tiên Phong Của Thánh Ca Hiện Đại Ralph Carmichael sinh ngày 27/5/1927 tại Quincy, Illinois. Cha của Ralph Carmichael là một mục sư và mẹ là một giáo viên Trường Chúa Nhật.  Là con của một mục sư, từ nhỏ Ralph Carmichael theo gia đình di chuyển nhiều nơi khi cha ông thay đổi nhiệm sở.  Thời thơ ấu, Ralph Carmichael sống tại North Dakota; lúc Ralph Carmichael đến tuổi thiếu niên, ch ...

Read more

Holy – Classical Guitar

Trình bày: Rodrigo Rodriguez ...

Read more

Một Ngày Qua

Tựa đề: Một Ngày Qua Nhạc và lời: Trần Huy Khanh Trình bày: Khải Ca ...

Read more

Đi Trong Ý Cha

...

Read more

I Stand Amazed – Tình Yêu Diệu Kỳ

Tựa đề: I Stand Amazed (1905) Nhạc và lời: Charles H. Gabriel Thánh ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 79 [divide style="2"] [one_half] I Stand Amazed (1905) Charles H. Gabriel 1. I stand amazed in the presence Of Jesus the Nazarene, And I wonder how he could love me, A sinner, condemned, unclean. Refrain: How marvelous! How wonderful! And my song shall ever be: How marvelous! How wonderful Is my Savior' ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top