Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 376)

Thắc Mắc Đời Người

Tựa đề: Thắc Mắc Đời Người Sáng tác: Ngân Hà Hòa âm: Lê Tú Trình bày: Lưu Chí Vỹ Video: Whitedove PL ...

Read more

Wonderful Words of Life – Lời Dịu Dàng

Tựa đề: Wonderful Words of Life - Lời Dịu Dàng Nhạc và lời: Philip P. Bliss (1836-1876) Thánh ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 154 Trình bày: Fountainview Academy [divide style="2"] [one_half] Wonderful Words of Life 1.  Sing them over again to me, Wonderful words of life; Let me more of their beauty see, Wonderful words of life; Words of life and beauty Teach me faith and duty. Refrain: Beautiful wo ...

Read more

Huyết Chiên Con

Tựa đề: Washed in the Blood of the Lamb Lời Việt: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Trình bày: Ban Thanh Niên Hội Thánh Bàn Cờ [divide style="2"] [one_half] Washed in the Blood of the Lamb 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Re ...

Read more

Washed in the Blood of the Lamb

Tựa đề: Washed in the Blood of the Lamb Lời Việt: Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng Nhạc và lời: Elisha A. Hoffman (1839-1929) Trình bày: Antrim Mennonite Choir [divide style="2"] [one_half] Washed in the Blood of the Lamb 1. Have you been to Jesus for the cleansing pow’r? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Refrain: Ar ...

Read more

El Shaddai

Tựa đề: El Shaddai Sáng tác: Michael Card & John W. Thompson Trình bày: Amy Grant 1. El Shaddai, El Shaddai, El-Elyon na Adonai, Age to age You're still the same, By the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkahmka na Adonai, We will praise and lift You high, El Shaddai. 2. Through your love and through the ram, You saved the son of Abraham; Through the power of your hand, Turned the sea into dry ...

Read more

Tin Cậy Chúa Giê-xu

Tựa đề: ’Tis So Sweet to Trust in Jesus Lời Việt: Tin Cậy Chúa Giê-xu Kinh Thánh: Châm Ngôn 30:5 Lời: Louisa M. R. Stead (1855-1917) Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 268 [divide style="2"] [one_half] ’Tis So Sweet to Trust in Jesus 1. ’Tis so sweet to trust in Jesus, Just to take Him at His Word; Just to rest upon His promise, And to know, “Thus saith the ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Yêu Nhân Thế – Video 2

Tựa đề: ’Tis So Sweet to Trust in Jesus Lời Việt: Tin Cậy Chúa Giê-xu Kinh Thánh: Châm Ngôn 30:5 Lời: Louisa M. R. Stead (1855-1917) Nhạc: William J. Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 268 [divide style="2"] [one_half] ’Tis So Sweet to Trust in Jesus 1. ’Tis so sweet to trust in Jesus, Just to take Him at His Word; Just to rest upon His promise, And to know, “Thus saith the ...

Read more

Lúc Anh Nguyện Cầu

Tựa đề: When You Pray Lời Việt: Lúc Anh Nguyện Cầu Sáng tác: Audrey Mieir Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 144 Trình bày: Lưu Chí Vỹ [divide style="2"] [one_half] When You Pray 1. At the close of the day, When you kneel to pray, will you remember me? I need help every day - This is why I pray. Will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. When you pra ...

Read more

I Believe

Tựa đề: I Believe Trình bày: Dave Boyer Hòa âm: Ralph Carmichael The Jimmy Stahl Big Band ...

Read more

This Is My Desire

Tựa đề: This Is My Desire Trình bày: Michael W Smith ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top