Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 373)

I’ve Got the Joy in My Heart

Tựa đề: I've Got the Joy in My Heart Lòng Tôi Vui Vẻ Nhạc và lời: George W. Cooke Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài số 444 Ca khúc thiếu nhi [divide style="2"] [one_half] I've Got the Joy in My Heart 1. I've got the joy, Joy, joy, joy down in my heart Down in my heart! Down in my heart! I've got the joy, Joy, joy, joy down in my heart Down in my heart to stay And I'm so happy So very happy I've got t ...

Read more

Ân Điển Quyền Năng

Tựa đề: Your Saving Grace Ân Điển Quyền Năng Nhạc và lời: New Creation Church Lời Việt: Joshua Phạm [divide style="2"] [one_half] Your Saving Grace 1. Purely by Grace I come to you Forgiven I rise to say Cover me with you Mercy Lord Under your wings I will stay Show me O Lord, Your Ways, Chorus: God of my Strength I come to You Beholding Your Face I'm Changed Anew Rested within Your Strong Embrace Restored ...

Read more

Văn Hóa và Niềm Tin: Tạm Dung

...

Read more

Tobral Todrong Yoch Be

...

Read more

Stand in the Gap

Tựa đề: Stand in the Gap Cầu Xin Chúa Xót Thương Dân Tộc Con Sáng tác: Tom Inglis [divide style="2"] [one_half] Stand in the Gap The eyes of the Father run to and fro He's searching the earth He's looking for those who make intercession On behalf of their nation Those who will rise up and pray We'll stand in the gap on behalf of our land We'll stand in the gap on behalf of our land Down on our knees We'll t ...

Read more

Tình Yêu Jesus

Tựa đề: Oh, the Deep, Deep Love of Jesus Lời Anh: Samuel Trevor Francis (1875) Nhạc: Thomas J. Williams (1890) Tình Yêu Jesus - Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 43 Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà - Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài 406 Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Tin Lành Việt Nam (1932) Trình bày: Sela [divide style="2"] [one_half] Oh, the Deep, Deep Love of Je ...

Read more

Oh, the Deep, Deep Love of Jesus – Guitar

Tựa đề: Oh, the Deep, Deep Love of Jesus Lời Anh: Samuel Trevor Francis (1875) Nhạc: Thomas J. Williams (1890) Tình Yêu Jesus - Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 43 Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà - Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài 406 Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Tin Lành Việt Nam (1932) Trình bày: Rodrigo Rodriguez [divide style="2"] [one_half] Oh, the Deep, De ...

Read more

Con Cần Cha

Tựa đề: Con Cần Cha Nhạc và lời: Trần Hiếu Toàn Trình bày: Tiến Nvn Video editing: Timothy Trung Nguyễn ...

Read more

I Look To You

Tựa đề: I Look To You Sáng tác: Robert Sylvester Kelly Trình bày:  Selah As I lay me down, Heaven hear me now. I'm lost without a cause After giving it my all. Winter storms have come And darkened my sun. After all that I've been through Who on earth can I turn to? I look to you. I look to you. After all my strength is gone, In you I can be strong I look to you. I look to you. And when melodies are gone, In ...

Read more

Bên Tôi Là Chúa Giê-xu

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top