Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 368)

Giê-xu Tìm Tôi

Tựa đề: Giê-xu Tìm Tôi Trình bày: Hồng Nhung ...

Read more

Chúa Giê-xu Là Bạn Thật

...

Read more

What a Friend We Have in Jesus

...

Read more

Onward Christian Soldiers – Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên

Tựa đề: Tinh Binh Giê-xu Tiến Lên - Onward Christian Soldiers Lời: Sabine Baring-Gould (1865) Nhạc: Arthur S. Sullivan (1871) [divide style="2"] [one_half] Onward Christian Soldiers 1.    Onward, Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ, the royal Master, leads against the foe; forward into battle see his banners go! Refrain: Onward, Christian soldiers, marchin ...

Read more

I’d Rather Have Jesus

...

Read more

Biệt Riêng Giờ Bên Chúa

Tựa đề: Biệt Riêng Giờ Nên Thánh - Take Time To Be Holy Lời: William D. Longstaff Nhạc: George C. Stebbins Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 226 [divide style="2"] [one_half] Take Time To Be Holy 1. Take time to be holy, Speak oft with thy Lord; Abide in Him always, and feed on His Word. Make friends of God’s children, Help those who are weak, Forgetting in nothing His blessing to seek. 2. Take ti ...

Read more

Take Time To Be Holy

Tựa đề: Biệt Riêng Giờ Nên Thánh - Take Time To Be Holy Lời: William D. Longstaff Nhạc: George C. Stebbins Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 226 Trình bày: Andy Griffith [divide style="2"] [one_half] Take Time To Be Holy 1. Take time to be holy, Speak oft with thy Lord; Abide in Him always, and feed on His Word. Make friends of God’s children, Help those who are weak, Forgetting in nothing His ble ...

Read more

Những Bài Thánh Ca Thay Đổi Thế Giới

...

Read more

Liên Khúc Thánh Ca – Andy Griffith

Tôi Nguyện Đến Liền - Just As I Am Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 178 Giê-xu! Tôi Đến - Jesus! I Come Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 180 Cần Chúa Mỗi Giờ - I Need You Every Hour Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 258 Trình bày: Andy Griffith ...

Read more

Năng Quyền Của Tình Yêu

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top