Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 368)

Power In The Blood

...

Read more

Hoa Huệ Trong Trũng

...

Read more

Lily of the Valley

...

Read more

Ngài Là Mọi Nhu Cầu Của Con

...

Read more

Jesus Takes the Wheel

...

Read more

Abide With Me

Tựa đề:  Xin Chúa Ở Cùng Con Nguyên tác: Abide With Me Lời: Henry Francis Lyte (1793-1847) Nhạc: William Henry Monk (1823-1889) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam (1992) - Bài số 210 [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When other helpers fail and comf ...

Read more

Ý Nghĩa Cho Đời Con

Tựa đề: Ý Nghĩa Cho Đời Con Sáng tác: Thanh Trúc Trình bày: Issac Thái ...

Read more

G.O.S.P.E.L.

...

Read more

Ngài Được Tôn Cao

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top