Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 367)

One True God

...

Read more

Have Thine Own Way Lord

...

Read more

Ân Điển Chúa

...

Read more

Càng Gần Chúa Hơn – Nearer My God to Thee

Tựa đề: Nearer, My God, to Thee Lời Việt: Càng Gần Chúa Hơn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 240 và 461 Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Trình bày: Witt Studio Chorus tại Wesley Methodist Church [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to ...

Read more

He Looked Beyond My Faults

Tựa đề: He Looked Beyond My Faults Trình bày: Aaron & Amanda Crabb ...

Read more

This Is Our God

...

Read more

Khắc Ghi Ơn Ngài

...

Read more

Blessed Assurance

...

Read more

Nhạc Thờ Phượng: Phong Cách Truyền Thống

Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus Lời: Edward Perronet Nhạc: John Rippon Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 8 [divide style="2"] [one_half] All Hail the Power of Jesus 1. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall; bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. 2. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top