Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 366)

Chương Trình Thánh Nhạc – Michael Smith

Michael W. Smith Worship Skyreach Center Edmonton, Alberta, Canada ...

Read more

Chúa Vẫn Bên Con

...

Read more

Ngài Bên Con

...

Read more

I Saw One Weary

...

Read more

Near The Cross

Tựa đề: Gần Thập Tự Hơn (Jesus, Keep Me Near the Cross) Lời Anh ngữ: Fanny J. Crosby (1820-1915) Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Nhạc: William Howard Doane  (1832-1915) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 193 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam - Bài số 217 [divide style="2"] [one_half] Jesus, Keep Me Near the Cross 1 Jesus, keep me near the cross; there a pre ...

Read more

J.S. Bach: Khắp Đất Vang Tiếng Tôn Ngợi Chúa

Nguyên tác: Jauchzet Gott in allen Landen (BW 51) Sáng tác: Johann Sebastian Bach. Kinh Thánh: Thi Thiên 26:8,  138:2, Ca Thương 3:22–23. Trình bày: Soprano: Lenneke Ruiten Trumpet: Javier Simó Violin: Anka Smeu, Grigori Nedobora Ban nhạc: Real Filharmonia de Galicia, Helmuth Rilling Địa điểm: Auditoruo de Galicia, Santiago de Compostela, Spain ...

Read more

He Walks With Me

Tựa đề: In The Garden/He Walks With Me Lời Việt: Ban Mai Với Giê-xu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 119 Nhạc và lời:  Charles Austin Miles (1912) [divide style="2"] [one_half] In The Garden 1. I come to the garden alone While the dew is still on the roses And the voice I hear falling on my ear The Son of God discloses. Refrain: And He walks with me, and He talks with me, And He tells me I am His ...

Read more

He Keep Me Singing

Tựa đề: Tâm Tôi Luôn Vang Giai Điệu - He Keep Me Singing Nhạc và Lời: Luther B. Bridgers Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 218 Trình bày: The Peasall Sisters [divide style="2"] [one_half] He Keep Me Singing 1. There’s within my heart a melody Jesus whispers sweet and low, Fear not, I am with thee, peace, be still, In all of life’s ebb and flow. Refrain: Jesus, Jesus, Jesus, Sweetest Name I know, F ...

Read more

Thánh Ca: На скрижалях сердца

...

Read more

Nhạc Thờ Phượng: Rock Style

Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus Lời: Edward Perronet Nhạc: John Rippon Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 8 [divide style="2"] [one_half] All Hail the Power of Jesus 1. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall; bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. 2. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top