Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 366)

Holy, Holy, Holy

...

Read more

There Shall be Showers of Blessing

Tựa đề: There Shall be Showers of Blessing Cơn Mưa Phước Lành Lời: Daniel W. Whittle Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 202 [divide style="2"] [one_half] There Shall be Showers of Blessing 1. There shall be showers of blessing: This is the promise of love; There shall be seasons refreshing, Sent from the Savior above. Refrain: Showers of blessing, Showers of blessing we need: ...

Read more

Thánh Ca: Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau!

...

Read more

Thánh Ca: It Is Well With My Soul

Tựa đề: It Is Well With My Soul Tâm Linh Tôi Yên Ninh Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Trình bày: Gaither Vocal Band [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is well, with my soul, It is well, it is well, w ...

Read more

Nhạc Thờ Phượng: Celtic Style

Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus Lời: Edward Perronet Nhạc: John Rippon Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 8 [divide style="2"] [one_half] All Hail the Power of Jesus 1. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall; bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. 2. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed ...

Read more

Thánh Ca Tuyệt Vời – Замечательная христианская песня

Tựa đề: Thánh Ca Tuyệt Vời - Замечательная христианская песня Lời: Веры Кушнир ...

Read more

Where There is Faith

...

Read more

How Great Thou Art

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. Tôi xem sao trời. Tôi nghe muôn tiếng sấm rề ...

Read more

Chèo Ra

...

Read more

In His Time

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top