Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 366)

Ân Điển Chúa

...

Read more

Càng Gần Chúa Hơn – Nearer My God to Thee

Tựa đề: Nearer, My God, to Thee Lời Việt: Càng Gần Chúa Hơn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 240 và 461 Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Trình bày: Witt Studio Chorus tại Wesley Methodist Church [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to ...

Read more

He Looked Beyond My Faults

Tựa đề: He Looked Beyond My Faults Trình bày: Aaron & Amanda Crabb ...

Read more

This Is Our God

...

Read more

Khắc Ghi Ơn Ngài

...

Read more

Blessed Assurance

...

Read more

Nhạc Thờ Phượng: Phong Cách Truyền Thống

Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus Lời: Edward Perronet Nhạc: John Rippon Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 8 [divide style="2"] [one_half] All Hail the Power of Jesus 1. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall; bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. 2. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed ...

Read more

When The Roll Is Called Up Yonder

...

Read more

In The Garden

Tựa đề: In The Garden Lời Việt: Ban Mai Với Giê-xu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Bài Số 119 Nhạc và lời:  Charles Austin Miles (1912) Trình bày: Anne Murray [divide style="2"] [one_half] In The Garden 1. I come to the garden alone While the dew is still on the roses And the voice I hear falling on my ear The Son of God discloses. Refrain: And He walks with me, and He talks with me, And He tells me I a ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top