Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 365)

By Faith

Tựa đề: By Faith Sáng tác: Keith & Kristyn Getty Trình bày: Keith & Kristyn Getty ...

Read more

Pie Jesu

...

Read more

Cần Chúa Mỗi Giờ

Tựa đề: I Need Thee Every Hour - Cần Chúa Mỗi Giờ Lời: Annie S. Hawks (1835-1918) Nhạc: Robert Lowry (1826-1899) Trình bày: Thu Vân Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 258 [divide style="2"] [one_half] Cần Chúa Mỗi Giờ 1. Ôi Chúa! Đấng con cần luôn Duy Chúa nhân lành. Dịu êm bấy duy Lời Chúa. Giúp con an bình. Điệp Khúc: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con Luôn nhờ cánh Giê-xu hoài Xin ban phước cho con t ...

Read more

It Is Well With My Soul

Tựa đề: It Is Well With My Soul Tâm Linh Tôi Yên Ninh Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Trình bày: 4 Him [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is well, with my soul, It is well, it is well, with my soul. ...

Read more

You Reign

...

Read more

I Love the Lord

Tựa đề: I Love the Lord Sáng tác: Richard Smallwood Trình bày: Rhema Marvanne Nhạc phim: The Preacher's Wife [divide style="2"] I love the, the Lord, He heard my cry And pitied every groan, Long as I, I live And troubles rise, I hasten to His throne. Chorus: Oh! I love the Lord I sure do, surely do love the Lord He heard! He heard my cry And He pitied every groan, Yes! He did every groan Long as I live, Lon ...

Read more

Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu

...

Read more

Lúc Giê-xu Ngự Trong Lòng

...

Read more

Nếu Bạn Mất Chúa Giê-xu

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top