Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 364)

Biệt Riêng Giờ Bên Chúa

Tựa đề: Biệt Riêng Giờ Nên Thánh - Take Time To Be Holy Lời: William D. Longstaff Nhạc: George C. Stebbins Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 226 [divide style="2"] [one_half] Take Time To Be Holy 1. Take time to be holy, Speak oft with thy Lord; Abide in Him always, and feed on His Word. Make friends of God’s children, Help those who are weak, Forgetting in nothing His blessing to seek. 2. Take ti ...

Read more

Take Time To Be Holy

Tựa đề: Biệt Riêng Giờ Nên Thánh - Take Time To Be Holy Lời: William D. Longstaff Nhạc: George C. Stebbins Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 226 Trình bày: Andy Griffith [divide style="2"] [one_half] Take Time To Be Holy 1. Take time to be holy, Speak oft with thy Lord; Abide in Him always, and feed on His Word. Make friends of God’s children, Help those who are weak, Forgetting in nothing His ble ...

Read more

Những Bài Thánh Ca Thay Đổi Thế Giới

...

Read more

Liên Khúc Thánh Ca – Andy Griffith

Tôi Nguyện Đến Liền - Just As I Am Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 178 Giê-xu! Tôi Đến - Jesus! I Come Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 180 Cần Chúa Mỗi Giờ - I Need You Every Hour Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 258 Trình bày: Andy Griffith ...

Read more

Năng Quyền Của Tình Yêu

...

Read more

An Evening Prayer

...

Read more

Nhạc Thờ Phượng: Reggae Style

Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus Lời: Edward Perronet Nhạc: John Rippon Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 8 [divide style="2"] [one_half] All Hail the Power of Jesus 1. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall; bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem, and crown him Lord of all. 2. Ye chosen seed of Israel's race, ye ransomed ...

Read more

Về Bên Chúa

Tựa đề: Về Bên Chúa Sáng tác: Trần Tín Trình Bày: Kim Nguyên & Khương Uyên ...

Read more

Mighty to Save

...

Read more

Ý Nghĩa Cho Đời Con

Tựa đề: Ý Nghĩa Cho Đời Con Nhạc và Lời: Thanh Trúc Trình bày: Isaac Thái ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top