Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 364)

Tình Chúa Vĩnh Hằng

...

Read more

The End of the Beginning

The End of the Beginning Sáng tác: David Phelps Trình bày: David Phelps [divide style="2"] The End of the Beginning I was taking a trip on a plane the other day Just wishing that I could get out. When the man next to me saw the book in my hand And asked me what it was about. So I settled back in my seat "A best seller," I said, "A history, a mystery in one." And then I opened up the book and began to read F ...

Read more

Văn Hóa và Niềm Tin: Biết Để Làm Gì?

...

Read more

Cung Kính Tôn Vinh

...

Read more

You Are My Hiding Place

Tựa đề: You Are My Hiding Place Lời Việt: Giê-xu Là Chốn Nương Thân Tác giả: Michael Ledner Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Trình bày: Maranatha Singers Kinh Thánh:   "Ngài là nơi ẩn náu của con; Ngài gìn giữ con khỏi bị hoạn nạn; Ngài bao quanh con bằng những bài ca giải cứu." Thi Thiên 32:7 "Mỗi khi con lo sợ, con đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài."  Thi Thiên 56:3 "Nhưng Ngài đã phán với tôi, “Ân sủng của Ta đã đủ ...

Read more

His Eye Is on the Sparrow

Tựa đề: His Eye Is on the Sparrow Lời Việt: Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú Vào Nhạc: Charles H. Gabriel (1856-1932) Lời: Civilla Durfee Martin (1866-1948) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam # 390 Trình bày: David Phelp [divide style="2"] [one_half] His Eye Is on the Sparrow 1. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely, and long for heav’n and home. When Jesus is m ...

Read more

Drifting

Tựa đề: Drifting Sáng tác: Dan Haseltine Trình bày: Plumb There’s a sea of lonely swimming sad Looking just for an arm to grab I don’t need to understand I’m just lending you the two that I have You might be drifting And can’t find the shore So hopeless and all alone The waves are crashing all around you Just when you’ve lost the will to live You see the sun Can we make a searchlight From all the bridges th ...

Read more

Help in Daily Living

...

Read more

Tâm Hồn Trong Trắng

...

Read more

Ngài Nâng Tôi Lên

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top