Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 362)

Rose of Bethlehem

...

Read more

Today A Child is Born

...

Read more

Jesus Born On This Day

...

Read more

Ngợi Con Thánh

...

Read more

Cùng Đến Tôn Thờ

Tựa đề: Cùng Đến Tôn Thờ Nguyên tác: Come! Now Is the Time to Worship ...

Read more

No Room at the Inn

Tựa đề: No Room at the Inn Kinh Thánh: Lu-ca 2:6 Lời: Eve Hendrix Nhạc:  Ruth J. Burr Trình bày: Megan Lewis [divide style="2"] No Room at the Inn "No room at the Inn" was the message then, As the Christ child came to earth; No room for the babe to lay his head, No room for the royal birth. The world had been waiting for their king; They had waited, watched, and prayed. But the Son of God came, then was gon ...

Read more

O Come All Ye Faithful – Phần 2

...

Read more

Hợp Xướng: Come! Now Is the Time to Worship

Tựa đề: Cùng Đến Tôn Thờ Nguyên tác: Come! Now Is the Time to Worship Trình bày: Ban Hợp Xướng và Dàn Nhạc Quốc Gia Romania ...

Read more

Silent Night

Tựa đề: Đêm Yên Lặng Nguyên tác: Stille Nacht, Heilige Nacht - Joseph Mohr (1816) Nhạc: Franz Xaver Gruber (1818) Lời Anh: Silent Night - John Freeman Young (1859) Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca HTTLVN (1949) Lời Việt: Vĩnh Phúc Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) Bài số 59 [divide style="2"] [one_half] Stille Nacht, Heilige Nacht Joseph Mohr (1816) 1. Stille Nacht! Heilige Nacht! Alles schläft; e ...

Read more

Rejoice With Exceeding Great Joy

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top