Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 3)

Thánh Ca: Hiến Cả Cho Ngài – I Surrender All

Tựa đề: Hiến Cả Cho Ngài Nguyên tác: I Surrender All Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 383 [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, my blessed Savior, I surrender ...

Read more

Hiến Cả Cho Ngài – Classical Guitar

Tựa đề: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Nguyên tác: I Surrender All Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 383 [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, my blessed Savior, I ...

Read more

Chim Hoa và Người

...

Read more

Thánh Ca: Come Holy Spirit

Nguyên tác: Come Holy Spirit Nhạc và lời: Caroline Tjen Trình bày: GMF Choirs Netherland & Myanmar [divide style="2"] Come Holy Spirit Come! Holy Spirit! Fall on me now I need your anointing, come in Your power I love You. Holy Spirit! You captivated my soul and everyday I grow to love You more I'm reaching for Your heart You hold my life in Your hand Drawing me closer to You I feel Your power ...

Read more

Mục Sư Võ Ngọc Thiên Ân: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới

Tựa đề: Định Hướng Trước Thềm Năm Mới Kinh Thánh: Thi Thiên 90 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 1. Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. 2. Trước khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên; từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. 3. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, và phán rằng: “Hỡi con cái loài người, hãy trở về cát bụi.” 4. Vì một nghìn năm dưới mắ ...

Read more

Thánh Ca: It Is Well (O My Soul) – Tâm Linh Tôi An Ninh Thay

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác:  It's Well With My Soul Lời: H. G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well with My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou hast taught me to say, It is well, it is well with my soul. Refr ...

Read more

Thánh Ca: Ánh Thái Dương Nầy

Tựa đề: Ánh Thái Dương Nầy Nguyên tác: Sunshine In My Soul Lời: Eliza E. Hewitt Nhạc: John R. Swe­ney Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 207 [divide style="2"] [one_half] Sunshine In My Soul 1. There is sunshine in my soul today, More glorious and bright Than glows in any earthly sky, For Jesus is my Light. Refrain O there’s sunshine, blessèd sunshine, When the peaceful, happy moments roll; ...

Read more

Giê-xu Là Mùa Xuân

[divide style="2"] ...

Read more

J.S. Bach: Cantata (BWV-35)

Tựa đề: Geist und Seele wird verwirret (BWV-035) Sáng tác: Johann Sebastian Bach Trình bày: Choir and Orchestra of the J. S. Bach Foundation Nhạc trưởng: Rudolf Lutz Alto: Claude Eichenberger Địa điểm: Hội Thánh Tin Lành Trogen, Thụy Sĩ [divide style="2"] Phần Một:   0:44 I Concerto - Hòa Nhạc 6:19 II Aria (alto): Tâm Hồn Hoang Mang - Geist und Seele wird verwirret 14:14 III Recitat ...

Read more

Cho Đến Tận Cùng

Tựa đề: Cho Đến Tận Cùng Nguyên tác: Until The End Nhạc và lời: New Creation Church Lời Việt: Joshua Phạm [divide style="2"] [one_half] Until the End 1. A wreath of thorns became Your crown My curse was laid upon Your brow Your wounds displayed for all to see Your body torn to rescue me Chorus: My stain of sin Your blood erased My life redeemed Lord by Your grace Healed and restored In Your embrace Now all ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top