Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 3)

Tình Yêu Thiên Chúa – Mai Hương

Ca Khúc: Tình Yêu Thiên Chúa Nhạc: Dân Ca Anh Lời Anh: William Chatterton Dix (1837-1898) Lời Việt: Vĩnh Phúc Trình bày: Mai Hương (1941-2020) [divide style="2"] [one_half] What Child Is This 1. What Child is this, who, laid to rest, On Mary’s lap is sleeping, Whom angels greet with anthems sweet While shepherds watch are keeping? This, this is Christ: the King, Whom shepherds guard and angels sing; Haste, ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Blessings

Tựa đề: Hãy Đếm Những Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessings Lời: Johnson Oatman Nhạc: Edwin O. Excell Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 214 [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessings 1. When upon life’s billows you are tempest tossed, When you are discouraged, thinking all is lost, Count your many blessings, Name them one by one, And it will surprise you what the Lord hath do ...

Read more

Cảm Tạ Chúa Suốt Một Năm Qua

Tựa đề: Cảm Tạ Chúa Suốt Một Năm Qua Nhạc và lời: Trần Nhật Thanh Trình bày: Trần Nhật Thanh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ô Bết-lê-hem Ấp Nhỏ – O Little Town of Bethlehem

Tựa đề: Hỡi Bết-lê-hem Nhỏ Bé Nguyên tác: O Little Town of Bethlehem Lời: Phill­ips Brooks Nhạc: Lewis H. Red­ner Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 61 Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca (1949) Lời Việt: Vĩnh Phúc [divide style="2"] [one_half] O Little Town of Bethlehem Lời: Phill­ips Brooks 1. O little town of Bethlehem, how still we see thee lie! Above thy deep and dreamless sleep the silent star ...

Read more

Tiểu Sử Thánh Ca: Em-ma-nu-ên – Xin Hãy Đến

Tiểu Sử Thánh Ca Em-ma-nu-ên – Xin Hãy Đến Oh Come, Oh Come, Emmanuel là một trong những thánh ca cổ điển được sáng tác cách đây khoảng 900 năm nhưng vẫn được phổ biến rộng rãi và yêu thích tại nhiều nơi trên thế giới.  Lời thánh ca được viết vào thế kỷ 12.  Nhạc được sáng tác trong thế kỷ 13. Tựa đề bài thánh ca trong tiếng Latin là Veni, Veni, Emmanuel.   Năm 1851, John M. Neale đã dịc ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Đếm Ơn Phước Chúa Ban

Tựa đề: Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban Nguyên tác: Count Your Blessing Lời: Johnson Oatman Jr. Nhạc: Edwin Othello Excell (1851-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 214 [divide style="2"] [one_half] Count Your Blessing 1. When upon life’s billows You are tempest-tossed, When you are discouraged, Thinking all is lost, Count your many blessings, Name them one by one, And it will surprise you ...

Read more

Giê-xu Đệ Nhất Muôn Người

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Nhạc Thư Viện Tin Lành - Nguồn Hy Vọng Ca khúc: Giê-xu Đệ Nhất Muôn Người Cơ Quan Sản Xuất: Nguồn Hy Vọng  [divide style="2"] [divide style="2"]Trở lại CD: Nguồn Hy Vọng CD: Ca Vang Lên[divide style="2"]Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca Lễ Tạ Ơn – Piano

Tựa đề: Thánh Ca Lễ Tạ Ơn Nhạc cụ: Piano [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Ngài Là Vua Đời Con

Tựa đề: Ngài Là Vua Đời Con Nhạc: YChép Bunông Lời: Điểu Chếp Trình bày: H Đuên [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Thầm Tạ Ơn Chúa

Tựa đề: Thầm Tạ Ơn Chúa Sáng tác: Dan Burgess Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Trình bày: Thiên Bảo & Kim Nguyên [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top