Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 3)

Dâng Lời Tán Dương – I Sing Praises

Tựa đề: Dâng Lời Tán Dương  Nguyên Tác: I Sing Praises Nhạc và lời: Terry MacAlmon [divide style="2"] [one_half] I Sing Praises 1. I sing praises to Your name, O Lord! Praises to Your name, O Lord! For Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, O Lord! Praises to Your name, O Lord! For Your name is great and greatly to be praised. 2. I give glory to Your n ...

Read more

Thánh Ca: Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn

Tựa đề: Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn Nguyên tác: I Need Thee Every Hour Lời: Anna S. Hawks Nhạc: Robert Lowry Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 258 [divide style="2"][one_half] I Need Thee Every Hour 1. I need Thee every hour, most gracious Lord; No tender voice like Thine can peace afford. Refrain: I need Thee, oh, I need Thee; Every hour I need Thee; Oh, bless me now, my Savior, I come to Thee. 2. ...

Read more

Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian – God So Love The World – Classical Guitar

Tựa đề: Đức Chúa Trời Yêu Thương Thế Gian Nguyên tác: God So Loved The World Sáng tác: John Stainer Soạn cho guitar: Edson Lopez Trình bày: Edson Lopez [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Cha Yêu Thương

Tựa đề: Cha Yêu Thương Trình bày: Isaac Thai, SRT Shine, Bun Shine & Kyle Dương  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

I Surrender

Tựa đề: I Surrender Trình bày: Lauren Daigle [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Lên Chốn Cao Hơn – Higher Ground

Tựa đề: Lên Chốn Cao Hơn  Nguyên Tác: Higher Ground Nhạc: Charles H. Gabriel Lời: Johnson Oatman, Jr. Trình bày: Fountainview Academy  [divide style="2"] [one_half] Higher Ground 1. I’m pressing on the upward way, New heights I’m gaining every day; Still praying as I’m onward bound, “Lord, plant my feet on higher ground.” Refrain: Lord, lift me up and let me stand, By faith, on ...

Read more

Thánh Ca Peru: Pecador ven al dulce Jesús – Miền Vinh Hiển

Tựa đề: Miền Vinh Hiển Nguyên tác:  In the Sweet By-and-By Lời: Sanford Fillmore Bennett Nhạc: Joseph Philbrick Webster (1819-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 344 Trình bày: Trío Los Trigales, Peru [divide style="2"] [one_half] In the Sweet By-and-By 1. There’s a land that is fairer than day, And by faith we can see it afar; For the Father waits over the way To prepare us a ...

Read more

Thánh Ca: Thập Tự Xưa

Tựa đề: Thập Tự Xưa Nguyên tác: The Old Rugged Cross Tác giả:  Mục sư George Bennard (1873-1958) Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 73 [divide style="2"] [one_half] The Old Rugged Cross Mục sư George Bennard 1.   On a hill far away stood an old rugged cross, The emblem of suff’ring and shame; And I love that old cross where the dearest and best For a w ...

Read more

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn

Tựa đề: Nearer, My God, to Thee Lời Việt: Càng Gần Chúa Hơn Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 240 và 461 Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Audio credit: Đèn Linh Ministry (SLM) [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to thee; Nearer ...

Read more

Tôi Vẫn Tìm Đến Chúa Của Tôi

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top