Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 2)

Bởi Danh Ngài Thật Thánh Thay

...

Read more

Nương Nơi Jesus

Tựa đề: Nương Nơi Jesus Sáng tác: Nhất Trung Trình bày: Nhất Trung [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Nguồn Sự Sống

Tựa đề: Nguồn Sự Sống Sáng tác: Lê Anh Đông Trình bày: Tiểu Linh & Phương Lý [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca Na Uy: O Store Gud- Thánh Chúa Siêu Việt

Tựa đề: Thánh Chúa Siêu Việt Nguyên Tác: O Store Gud Lời:  Carl Gustav Boberg (1859-1940) Nhạc: Dân ca Thụy Điển Lời Việt: Mục sư Vũ Văn Cư / Đặng Đình Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài Số 20 Trình bày: Sissel [divide style="2"] [one_half] Thánh Chúa Siêu Việt Mục sư Vũ Văn Cư (1915-1977) 1. Khi xem muôn vật Do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng. Cứu Chúa của tôi! Lòng cảm xúc bao kinh sợ. T ...

Read more

Tâm Linh Tôi Yên Ninh

Tựa đề: It Is Well With My Soul Tâm Linh Tôi Yên Ninh Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is well, with my soul, It is well, it is well, with my soul. 2. Though Satan s ...

Read more

Nhạc Thính Phòng: Đấng Chăn Hiền Lành

Tựa đề: Đấng Chăn Hiền Lành Nhạc và lời: John J. Husband Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 367 [divide style="2"] Đấng Chăn Hiền Lành Lời Việt: Mục sư Nguyễn Văn Vạn (1948) 1. Đàn chiên thơ ta nay, Nhờ Jêsus chăn nuôi đây, Được an ninh trong cánh tay Của Chúa ta, vui thay! Điệp Khúc: Ta xin quyết theo Đấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi muông sói kia lăm le giựt giành, ...

Read more

Chuyện Quê Tôi

Ca khúc: Chuyện Quê Tôi Nhạc & lời: Lê Anh Đông Trình bày: Một số ca sĩ & doanh nhân Cơ Đốc  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Thánh Ca: Đức Chúa Jesus Là Bạn Thật

Tựa đề: Đức Chúa Giê-xu Là Bạn Thật Nguyên tác: What a Friend We Have in Jesus Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886) Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 253 [divide style="2"] [one_half] What a Friend We Have in Jesus 1. What a friend we have in Jesus, All our sins and griefs to bear! What a privilege to carry Everything to God in prayer! Oh, what peace we often ...

Read more

Johann Sebastian Bach: Suite BWV 995 G Minor – Classical Guitar

Tác phẩm: Suite BWV 995 G Minor Tác giả: Johann Sebastian Bach (1685-1760) Trình bày: Adam Roth [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Chúa Ngự Trong Con

Tựa đề: Chúa Ngự Trong Con Sáng tác: Hoàng Đức Trình bày: Nay Danh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top