Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 2)

Thánh Ca: Christ Phục Sanh

Tựa đề: Christ Phục Sanh Nguyên tác: Low in the Grace He Lay Tựa đề: Christ Phục Sinh Lời: Robert Lowry (1826-1899) Nhạc: Robert Lowry (1826-1899) Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 103 [divide style="2"][one_half] Low in the Grace He Lay 1. Low in the grave He lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord! Refrain: Up from the grave He arose; with a mighty triumph o'er His ...

Read more

Muối Và Ánh Sáng

Tựa đề: Muối Và Ánh Sáng Sáng tác: Samuel Thái Huy Trí Trình bày: Thúy Kiều [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tôn Ngợi Chúa – Bless The Lord

Nguyên tác: Bless The Lord Lời Việt và Jarai: Kpă Thị Rina Trình bày: Kpă Thị Rina [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca Nga: Đóa Huệ Trổ Ven Đường

Ca khúc: Đóa Huệ Trổ Ven Đường  Nguyên tác: У дороги лилия цвела Trình bày: Vitalii Arabadji [divide style="2"]   [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Phục Sanh

Tựa đề: Jesus Phục Sanh Nguyên tác: The Lord Is Risen Indeed Tựa đề: Jêsus Phục Sinh Đinh Ninh Lời: Thomas Kelly, 1869-1855 Nhạc: George F. Root, 1820-1895 Tài Liệu: Col­lect­ion of Psalms and Hymns (Dub­lin, Ire­land: 1802). Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 112 [divide style="2"][one_half] The Lord Is Risen Indeed 1. The Lord is risen indeed! And are the tidings true? Yes, we beheld the Savior b ...

Read more

Con Sẽ Không Rúng Động

Ca khúc: Con Sẽ Không Rúng Động Trình bày: Hoàng Đức, Isaac Thái, Phương Lý [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org [caption id="attachment_64774" align="alignnone" width="600"] I planted Liatris ligulistylis to attract monarch butterflies to my garden. These monarchs lingered on the flowers just long enough for me to take the photo.[/caption] ...

Read more

Tìm Về Bên Jesus

Nguyên tác: Tìm Về Bên Jesus Nhạc và lời: Nguyễn Tiến Trình bày: Trương Kiều Diễm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2014) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Hiến Cả Thảy Cho Ngài – Sáo & Trumpet

Tựa đề: Hiến Cả Thảy Cho Ngài Nguyên tác: I Surrender All Lời: Judson W. Van DeVenter Nhạc: Winfield S. Weeden Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 383 Trình bày: Douglas Lira [divide style="2"] [one_half] I Surrender All 1. All to Jesus I surrender; All to Him I freely give; I will ever love and trust Him, In His presence daily live. Refrain: I surrender all, I surrender all; All to Thee, m ...

Read more

Mùa Gặt

Nguyên tác: Mùa Gặt Sáng tác: Daniel Thần Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca Pháp: Quel Ami Fidèle et Tendre – Chúa Là Bạn Thật

Tựa đề: Chúa Là Bạn Thật Nguyên tác: What a Friend We Have in Jesus Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886) Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 253 [divide style="2"] [one_half] What a Friend We Have in Jesus 1. What a friend we have in Jesus, All our sins and griefs to bear! What a privilege to carry Everything to God in prayer! Oh, what peace we often forfei ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top