Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 2)

Thánh Ca: Tinh Binh Thập Tự Mau Đứng Lên

Tựa đề: Tinh Binh Thập Tự Nguyên tác: Stand Up for Jesus Lời: George Duf­field, Jr., 1858. Nhạc: George J. Webb, 1837 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài 315 [divide style="2"] [one_half] Stand Up for Jesus 1. Stand up, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross; Lift high His royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory His army shall He lead, Till every foe is vanquished, and ...

Read more

Hy Vọng Mới

Tựa đề: Hy Vọng Mới Sáng tác: Trần Hiếu Toàn Trình bày: Naomi Nguyễn  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Bringing in the Sheaves – Gánh Lúa Về

Tựa đề: Gánh Lúa Về Nguyên tác: Bringing in the Sheaves Kinh Thánh:  Thi Thiên 126:6 Lời: Knowles Shaw (1874) Nhạc: George A. Minor (1880) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 325 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) - Bài số 246 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 385 [divide style="2"] [one_half] Bringing in the Sheaves 1. Sowing in the morning, Sowing seeds o ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Tựa đề: Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi Nguyên tác: Jesus, Lover of My Soul Lời: Charles Wesley (1707-1788) Nhạc: Simeon Butler Marsh (1798-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 252 [divide style="2"] [one_half] Jesus, Lover of My Soul 1. Jesus, lover of my soul, Let me to Thy bosom fly, While the nearer waters roll, While the tempest still is high. Hide me, O my Savior, Hide, till the s ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow 1. I don't know about tomorrow I just live from day to day I don't borrow from its sunshine For its skies may turn to gray I don't worry o'er the future For I know what Jesus said An ...

Read more

Song of Moses

Tựa đề: Bài Ca Của Môi-se Nguyên Tác: Song of Moses Trình bày: The Brooklyn Tabernacle Choir [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích. ...

Read more

Thánh Ca: Cung Điện Bằng Ngà

Tựa đề: Cung Điện Bằng Ngà Nguyên tác: Ivory Palaces Nhạc và lời: Henry Barraclough (1891-1983) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 82 [divide style="2"] [one_half] Ivory Palaces 1. My Lord has garments so wondrous fine, And myrrh their texture fills; Its fragrance reached to this heart of mine With joy my being thrills. Refrain: Out of the ivory palaces, Into a world of woe, Only His great eterna ...

Read more

Chính Ta Đã Chọn Con

...

Read more

J. S. Bach: Jesus – Ngài Là Tâm Linh Của Con – Jesu, der du meine Seele (BWV 78)

Thánh Ca: Jesus: Ngài Là Tâm Linh Của Con Nguyên Tác: Jesu, der du meine Seele (BWV 78) Sáng Tác: Johann S. Bach  Trình Bày: Nhạc trường: Jos van Veldhoven  Soprano: Maria Keohane   Alto: Tim Mead Tenor: Daniel Johannsen  Bass: Matthew Brook [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích. ...

Read more

Sao Còn Lo Sợ?

Tựa đề: Sao Còn Lo Sợ Nhạc và lời: Lê Ngọc Vinh ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top