Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 19)

Chương Trình Thánh Nhạc: Khúc Thiên Ca – Phần 1

Chương Trình Thánh Nhạc: Khúc Thiên Ca Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam, Tina Ngọc Nữ, Isaac Thái và Thái Bảo Trâm Sản xuất: Nhóm Thiên Ca [divide style="2"] Phần 1: 1. Ơn Chúa Không Quên  Sáng tác: Tiến Nguyễn Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam, Tina Ngọc Nữ & Isaac Thái 2. Chúa Quá Yêu Tôi  Nhạc: Randy Goodrum Lời: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Tina Ngọc Nữ  3. Ánh Sáng Niềm Tin  Sáng tác: Diệu Lê ...

Read more

Ôi Chúa Đấng Con Cần Luôn

Tựa đề: Ôi Chúa! Đấng Con Cần Luôn Nguyên tác: I Need Thee Every Hour Lời: Annie S. Hawks (1835-1918) Nhạc: Robert Lowry (1826-1899) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 258 Audio credit: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] [one_half] Cần Chúa Mỗi Giờ 1. Ôi Chúa! Đấng con cần luôn Duy Chúa nhân lành. Dịu êm bấy duy Lời Chúa. Giúp con an bình. Điệp Khúc: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con Luôn nh ...

Read more

Chúc Tôn Vua Vinh Hiển

Tựa đề: Chúc Tôn Vua Vinh Hiển [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Là Mọi Nhu Cầu Của Con – You Are My All in All

Tựa đề: Ngài Là Mọi Nhu Cầu Của Con Nguyên tác: You Are My All In All Sáng tác:  Dennis L. Jernigan Trình bày: Gaither Vocal Band [divide style="2"] [one_half] You Are My All In All You are my strength when I am weak You are the treasure that I seek You are my all in all Seeking You as a precious jewel Lord, to give up I'd be a fool You are my all in all Jesus, Lamb of God Worthy is Your name Jesus, La ...

Read more

Chúa Yêu Con

Tựa đề: Chúa Yêu Con Sáng tác: Nguyễn Minh Tuấn Trình bày: Sor Kinh & Prosa Lan [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Vua của Các Vua – King of Kings

Tựa đề: Vua của Các Vua Nguyên tác: Vua của Các Vua Nhạc và Lời: Jason Cooper [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tình Yêu Vô Giá – Klei Khăp Yuôm Bhăn

Tựa đề: Tình Yêu Vô Giá - Klei Khăp Yuôm Bhăn Trình bày: TabiTha & Y Chel Niê [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Johann Sebastian Bach: Suite BWV 997 C Minor – Guitar

Tác phẩm: Suite BWV 997 C Minor Tác giả: Johann Sebastian Bach (1685-1760) Trình bày: Adam Roth [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi Yên Ninh Thay

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác:  It's Well With My Soul Lời: H. G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss (1838-1876) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well with My Soul1. When peace, like a river, attendeth my way,When sorrows like sea billows roll;Whatever my lot, Thou hast taught me to say,It is well, it is well with my soul.Refrain:It is ...

Read more

Về Đâu Hỡi Anh

Tựa đề: Về Đâu Hỡi Anh Sáng tác: Sophie Trần  Trình bày: Tina Lưu [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top