Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 18)

Thánh Ca: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con – Crown Him With Many Crowns

Tựa đề: Nguyện Tụng Ngợi Chiên Con Nguyên tác: Crown Him with Many Crowns Lời: Matthew Bridges (1800-1894) và Godfrey Thring (1823-1903) Nhạc: George J. Elvey (1816-1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 10 [divide style="2"] [one_half] Crown Him with Many Crowns 1. Crown Him with many crowns, The Lamb upon His throne, Hark! How the heavenly anthem drowns All music but its own. Awake, my soul, ...

Read more

Thánh Ca: Nếu Khi Nào – Piano

Tựa đề: Nếu Khi Nào Nguyên tác: Blott en dag Tiếng Anh: Day By Day Lời: Carolina Sandell Berg Nhạc: Oscar Ahnfelt Lời Việt: Chung Thị Hoàng Bích Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 114 [divide style="2"] [one_half] Day by Day 1. Day by day, and with each passing moment, Strength I find to meet my trials here; Trusting in my Father’s wise bestowment, I’ve no cause for worry or for fea ...

Read more

Mục sư Đoàn Hưng Linh: Nguy Cơ Lạnh Nhạt

Sứ điệp: Nguy Cơ Lạnh Nhạt Kinh Thánh: Khải Huyền 3:14-22 Diễn giả: Mục sư Đoàn Hưng Linh Video:  Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, California  Chúa Nhật 23/8/2020 [divide style="2"] Thư gửi cho Hội Thánh Lao-đi-xê Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê rằng: Đấng A-men Đấng làm chứng thành tín và chân thật là cội nguồn công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời phán những điều này: Ta biết những c ...

Read more

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn – Nearer, My God, to Thee

Tựa đề: Càng Gần Chúa Hơn Nguyên Tác: Nearer, My God, to Thee Lời: Sarah Flower Adams Nhạc: Lowell Mason (1856) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  (1950) - Bài Số 240 và 461 [divide style="2"] [one_half] Nearer, My God, to Thee 1. Nearer, my God, to thee, Nearer to thee! E'en though it be a cross That raiseth me, Still all my song shall be, Nearer, my God, to thee; Nearer, my God, to thee, Near ...

Read more

Lê Ngọc Vinh: Một Mình Với Chúa

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Ca  Thư Viện Tin Lành   [divide style="2"] Ca khúc: Một Mình Với Chúa (2011) Sáng tác: Lê Ngọc Vinh Tài liệu: Tuyển tập Chỉ Còn Chúa Trong Cuộc Đời Phổ biến theo yêu cầu của gia đình Nhạc sĩ Lê Ngọc Vinh  [divide style="2"]  Nhạc [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

Tựa đề: Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng Nhạc và lời: Vũ Đức Nghiêm Trình bày: Hội Thánh Thanh Lễ Westminster, CA [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai Nguyên tác: I Know Who Holds Tomorrow Lời Anh: Ira F. Stanphill Nhạc: Ira F. Stanphill Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 108 [divide style="2"] [one_half] I Know He Holds Tomorrow1. I don't know about tomorrowI just live from day to dayI don't borrow from its sunshineFor its skies may turn to grayI don't worry o'er the futureFor I know what Jesus saidAnd today ...

Read more

Thánh Ca: Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai

Tựa đề: Kính Thánh Vương Kíp Ngự Lai Nguyên tác: Come, Thou Almighty King Lời: Charles Wesley Nhạc: Felice de Giardini Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 1 [divide style="2"][one_half] Come, Thou Almighty King 1. Come, Thou almighty King, Help us Thy Name to sing, help us to praise! Father all glorious, o’er all victorious, Come and reign over us, Ancient of Days! 2. Jesus, our Lord, arise, Scatter ...

Read more

Nhạc Thính Phòng: Xin Chúa Bên Con – Abide With Me

Tựa đề: Abide With Me - Xin Chúa Bên Con Lời: Henry F. Lyte Nhạc: William H. Monk Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 32 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (1992) - Bài số 210 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài số 450 [divide style="2"] [one_half] Abide With Me 1. Abide with me; fast falls the eventide; The darkness deepens; Lord with me abide. When oth ...

Read more

Mỗi Giây Mỗi Phút

Tựa đề: Mỗi Giây Mỗi Phút Trình bày: Tina Lưu  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top