Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 18)

Tình Yêu Chúa Chữa Lành

Tựa đề: Tình Yêu Chúa Chữa Lành Trình bày: Tina Lưu [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Lo Cho Ta Chăng? – Does Jesus Care?

Tựa đề: Chúa Lo Cho Ta Chăng? Nguyên tác: Does Jesus Care? Lời: Frank E. Graeff (1901) Nhạc: Joseph L. Hall Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) - Bài Số 218 [divide style="2"] [one_half] Does Jesus Care? 1. Does Jesus care when my heart is pained Too deeply for mirth or song, As the burdens press, and the cares distress, And the way grows weary and long? Refrain: Oh! Yes! He cares, I know He cares, H ...

Read more

Thánh Ca: Bao Cường Quốc Còn Đâu?

Tựa đề: Bao Cường Quốc Còn Đâu? Nguyên tác: O Where Are Kings and Empires Now? Tựa đề: Bao Cường Quốc Còn Đâu? Lời: A. C. Coxe Nhạc: William Croft, 1708 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 147 [divide style="2"][one_half] O Where Are Kings and Empires Now? 1. O where are kings and empires now Of old, that went and came? But Lord, Thy Church is praying yet, A thousand years the same. 2. We ...

Read more

Người Nữ Đến Từ Nơi Cha

Ca khúc: Người Nữ Đến Từ Nơi Cha Sáng tác: Lý Phương Lê Trình bày: Phạm Đình Thái Ngân [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Nếu Khi Nào – Day by Day

Tựa đề: Nếu Khi Nào Nguyên tác: Day By Day Lời: Carolina Sandell Berg Nhạc: Oscar Ahnfelt Lời Việt: Chung Thị Hoàng Bích Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 114 [divide style="2"] [one_half] Day by Day 1. Day by day, and with each passing moment, Strength I find to meet my trials here; Trusting in my Father’s wise bestowment, I’ve no cause for worry or for fear. He, whose heart is kind beyond all m ...

Read more

Lắng Nghe Tiếng Chúa

Nguyên tác: Lắng Nghe Tiếng Chúa Sáng tác: Nguyễn Duy Trình bày: Tâm Đoan [divide style="2"] Lắng Nghe Tiếng Chúa 1. Xin cho biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Điệp khúc: Lời Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con ...

Read more

Thánh Ca: Hà Hơi Linh

Tựa đề: Hà Hơi Linh Nguyên tác: Breath Upon Us Lời: Russell K. Carter (1891) Nhạc: Russell K. Carter (1891) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 141 [divide style="2"] [one_half] Breathe Upon Us 1. Breathe upon us, Lord, from Heaven, Fill us with the Holy Ghost; Promise of the Father given, Send us now a Pentecost. Refrain: Breathe upon us, breathe upon us, With Thy love our hearts inspire; Breathe ...

Read more

Thánh Ca: Căn Cơ Duy Nhất

Tựa đề: Căn Cơ Duy Nhất Nguyên tác: The Church's One Foundation Tựa đề: Căn Cơ Duy Nhất Lời: Samuel J. Stone, 1866 Nhạc: Samuel S. Wesley, 1864 Tài Liệu: Lutheran Worship #289 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 146 [divide style="2"][one_half] The Church’s One Foundation 1. The Church’s one foundation Is Jesus Christ, her Lord; She is his new creation By water and the Word. From heaven he came and ...

Read more

Cháy Lên Lửa Linh

Nguyên tác: Cháy Lên Lửa Linh Sáng tác: David Duy Trình bày: Mục sư Ngô Đăng Trương Tiến [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nguyện Cầu Thánh Linh Ngài

Tựa đề: Nguyện Cầu Thánh Linh Ngài Trình bày: Hoàng Đức - Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top