Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 17)

Raise A Hallelujah – Dâng Lời Tôn Ngợi Chúa

Nguyên tác: Raise A Hallelujah Sáng tác: Jonathan David Helser | Melissa Helser | Molly Skaggs | Jake Stevens Trình bày: Brett Younker [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Jih Kơ Yêsu

Nguyên tác: Jih Kơ Yêsu Sáng tác: Y Chel Niê Trình bày: Y Chel Niê [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Chân Thần – The Doxology

Tựa đề: Tôn Vinh Chân Thần Nguyên tác: The Doxology Lời: Thomas Ken Nhạc: Genevan Psalter - Thánh Ca Geneve (1551) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 23 [divide style="2"] [one_half] Praise God, From Whom All Blessings Flow Praise God, from Whom all blessings flow; Praise Him, all creatures here below; Praise Him above, ye heavenly host; Praise Father, Son, and Holy Ghost. [/one_h ...

Read more

Thánh Ca: He Hideth My Soul – Chỗ Hốc Đá Vững An

Tựa đề: Chỗ Kẽ Đá Vững An Lời:       Fanny J. Crosby (1820-1915) Nhạc:   William James Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài 267 Trình bày: Guy Penrod [divide style="2"] [one_half] He Hideth My Soul 1. A wonderful Savior is Jesus my Lord, A wonderful Savior to me; He hideth my soul in the cleft of the rock, Where rivers of pleasure ...

Read more

Chương Trình Thánh Nhạc: Khúc Thiên Ca – Phần 3

Chương Trình Thánh Nhạc: Khúc Thiên Ca Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam, Tina Ngọc Nữ, Isaac Thái và Thái Bảo Trâm Sản xuất: Nhóm Thiên Ca Nhạc sĩ cộng tác: Diệu Lê, Tiến Nguyễn, Nguyễn Ngọc Khánh  [divide style="2"] Phần 3: 1. Tiến Bước Với Chúa   Nhạc : John Peterson   Lời : Nguyễn Hữu Ái Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam & Isaac Thái 2. Còn Ai Hơn Jesus   Sáng tác: Diệu Lê Trì ...

Read more

Felix B. Mendelssohn: Thi Thiên 114-115

Tác phẩm: Thi Thiên 114-115 Tác giả: Felix Mendelssohn [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Xin Chúa Cứu Gia Đình Con

Tựa đề: Xin Chúa Cứu Gia Đình Con Sáng tác: Issac Thái Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Reo Vang Hòa Ca – Shout to the Lord

Tựa đề: Reo Vang Hòa Ca Nguyên tác: Shout to the Lord Sáng tác: Darlene Zschech [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: I Stand Amazed – Tình Yêu Diệu Kỳ

Tựa đề: Tình Yêu Diệu Kỳ Nguyên tác: I Stand Amazed (1905) Nhạc và lời: Charles H. Gabriel Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số - 79 [divide style="2"] [one_half] I Stand Amazed (1905) Charles H. Gabriel 1. I stand amazed in the presence Of Jesus the Nazarene, And I wonder how he could love me, A sinner, condemned, unclean. Refrain: How marvelous! How wonderful! And my song shall ever be: How marvelo ...

Read more

Thánh Ca: Ngợi Danh Giê-xu

Tựa đề:  Ngợi Danh Jesus Nguyên tác: All Hail the Power of Jesus' Name Lời: Edward Perronet Nhạc: James Ellor Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 413 Ban Hát Hội Thánh Hà Nội [divide style="2"] [one_half] All Hail the Power of Jesus' Name 1. All hail the power of Jesus' name! Let angels prostrate fall; bring forth the royal diadem, and crown Him Lord of all. Bring forth the royal diade ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top