Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 16)

Xin Thần Linh Đến

Tựa đề: Xin Thần Linh Đến Nhạc và lời: Nguyễn Đình Thôn [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Hãy Theo Ta

Tựa đề: Hãy Theo Ta Nguyên tác: Follow Me Nhạc và lời: George D. Watson Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 388 Audio: Đèn Linh Ministry [divide style="2"] Hãy Theo Ta 1. Này tôi lặng nghe Giê-xu phán tuyên: “Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta.” Lời đây trọn đêm ngày luôn nhắc khuyên “Hãy theo ta, mau ớ con, hãy theo ta Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi Chuộc con ta đã chết cách nhục nhã Đau khổ v ...

Read more

Notre Père – Lạy Cha Của Chúng Con

Tựa đề: Lạy Cha Của Chúng Con Nguyên Tác: Notre Père Nhạc và lời: Matt Marvane Trình bày: Matt & Sara Marvane [divide style="2"] [one_half] Notre Père Notre Père dans le ciel Que ton nom soit sanctifié Que ton royaume vienne Nous voulons faire ta volonté Donne nous aujourd’hui Le pain dont nous avons besoin Le pardon est acquis Pour nous et pour notre prochain Gloire à Dieu, Gloire à ...

Read more

Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao

Tựa đề: Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao Nguyên tác: What If It Were Today? Nhạc và Lời: Lei­la N. Mor­ris (1862-1929) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 128 Trình bày: Linh Năng [divide style="2"] [one_half] What If It Were Today? 1. Jesus is coming to earth again; What if it were today? Coming in power and love to reign; What if it were today? Coming to claim His chosen Bride, All the rede ...

Read more

Khắc Ghi Ơn Ngài

Nguyên tác: Khắc Ghi Ơn Ngài Nhạc và lời: Tường Khanh Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam - Tina Huỳnh ...

Read more

Behold The Lamb

Nguyên tác: Behold The Lamb Trình bày: David Phelps [divide style="2"] ...

Read more

Gặp Chúa

Tựa đề: Gặp Chúa Sáng tác: Lê Anh Đông Trình bày: Thanh Trúc - Naomi - Phương Lý - Vương Duy [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Xin Chúa Dìu Con – Take My Hand! Precious Lord – Beyoncé

Tựa đề: Chúa Ôi! Xin Dìu Con Nguyên tác: Take My Hand, Precious Lord! Lời: Thomas Andrew Dorsey (1899-1993) Nhạc: George Nelson Allen (1812-1877) Lời Việt: Tường Lưu Trình bày: Beyoncé [divide style="2"] [one_half] Take My Hand, Precious Lord! 1. Precious Lord, take my hand Lead me on, let me stand I am tired, I am weak, I am worn Through the storm, through the night Lead me on to the light Take my hand. Pr ...

Read more

I Bowed On My Knees

...

Read more

Thánh Ca: Thiên Ca Vô Đối

Tựa đề: Thiên Ca Vô Đối Nguyên tác: Soft the Bells Are Ringing Tựa đề: Thiên Ca Vô Đối Lời: Eliza M. Sherman Nhạc: George C. Stebbins, 1846-1946 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 108 [divide style="2"][one_half] Soft the Bells Are Ringing Sweetly, softly sounds the anthem, For the stone is rolled away; Glory, honor, give to Jesus, On this Resurrection day. [/one_half] [one_half_last] Thi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top