Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 14)

Nhạc Thính Phòng: Chúa! Đấng Tôi Cần Luôn

Tựa đề: Chúa! Đấng Tôi Cần Luôn Nguyên tác: I Need Thee Every Hour Lời: Annie S. Hawks (1835-1918) Nhạc: Robert Lowry (1826-1899) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 258 [divide style="2"] [one_half] Cần Chúa Mỗi Giờ 1. Ôi Chúa! Đấng con cần luôn Duy Chúa nhân lành. Dịu êm bấy duy Lời Chúa. Giúp con an bình. Điệp Khúc: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con Luôn nhờ cánh Giê-xu hoài Xin ban phước cho con t ...

Read more

Cầu Xin Chúa Đoái Thương Dân Tộc Con

Tựa đề: Cầu Xin Chúa Xót Thương Dân Tộc Con Nguyên tác: Stand in the Gap Sáng tác: Tom Inglis Trình bày: Hoài Linh [divide style="2"] [one_half] Stand in the Gap The eyes of the Father run to and fro He's searching the earth He's looking for those who make intercession On behalf of their nation Those who will rise up and pray We'll stand in the gap on behalf of our land We'll stand in the gap on behalf of o ...

Read more

Lời Nguyện Cầu Cho Dân Việt Nam

Tựa đề: Lời Nguyện Cầu Cho Dân Việt Nam Sáng tác: Thu Vân Trình bày: Thu Vân [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Nếu Dân Ta Khẩn Cầu

Tựa đề: Nếu Dân Ta Khẩn Cầu Kinh Thánh: II Sử Ký 7:14 Nhạc và Lời:  Thu Vân Trình bày:  Thu Vân CD: Thu Vân - Tâm Tình và Tiếng Hát Used with permission from Thu Vân Productions [divide style="2"] Nếu Dân Ta Khẩn Cầu 1. Quỳ bên Cha, khẩn xin Chúa ôi xót thương dân Việt, còn bao nhiêu linh hồn hư mất. Cùng hướng lên trên trời cao, lòng tan vỡ đổ ra trước Ngài. Lạy Chúa cúi xin Ngài thứ tha dân tộc ...

Read more

Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao – Classical Guitar

Nguyên tác: Lord! I Lift Your Name On High Trình bày: Rodrigo Rodriguez ...

Read more

Giê-hô-va – Đấng Cầm Giữ Tương Lai

Tựa đề: Giê-hô-va - Đấng Cầm Giữ Tương Lai Nhạc và lời: Shalom Duy & Zoe Trâm Trình bày: Shalom Duy & Zoe Trâm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   [divide style="2"] ...

Read more

Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai

Nguyên tác: Tôi Biết Đấng Nắm Giữ Tương Lai Nhạc và lời: Ira F. Stanphill Trình bày: Thái Bảo Trâm [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

So Will I (100 Billion X)

Nguyên tác: So Will I (100 Billion X)  Sáng tác: Benjamin Hastings, Joel Houston and Michael Fatkin Trình bày: Tori Kelly [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Việt Nam Thuộc Chúa

Tựa đề: Việt Nam Thuộc Chúa  Sáng tác: Issac Thái Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Ơn Chúa Viếng Thăm Việt Nam

Nguyên tác: The Battle Hymn of the Republic Nhạc: William Steffe (1856) Kinh Thánh: Khải Huyền 19 Lời Anh: Julia Ward Howe (1861) Tựa đề Việt: Ơn Chúa Viếng Thăm Việt Nam Lời Việt: Vĩnh Phúc (2011) [divide style="2"] [one_half] The Battle Hymn of the Republic Julia Ward Howe (1861) 1. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord; He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are store ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top