Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 13)

Niềm Tin Mới Mang Con Về

Tựa đề: Niềm Tin Mới Mang Con Về Sáng tác: Trần Hiếu Toàn Trình bày: H'Zina Bya ...

Read more

Xin Cho Con Đi Đường Ngài

Tựa đề: Xin Cho Con Đi Đường Ngài Title: Teach Me Thy Way, O Lord! Tác giả: B. Mansell Ramsey Trình Bày: Thu Vân Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 112 [divide style="2"] [one_half] Teach Me Thy Way, O Lord 1. Teach me Thy way, O Lord, Teach me Thy way; Thy gracious aid afford, Teach me Thy way. Help me to walk aright; More by faith, less by sight; Lead me with heav’nly light, Teach me Thy wa ...

Read more

Thánh Ca: Một Ngày – One Day

Tựa đề: Một Ngày Nguyên tác: One Day  Lời: J. Wilbur Chapman Nhạc: Charles H. Marsh Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 85 [divide style="2"] [one_half] One Day 1. One day when Heaven was filled with His praises, One day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, Dwelt among men, my example is He! Refrain: Living, He loved me; dying, He saved me; B ...

Read more

Thánh Ca: Tình Yêu Của Chúa – The Love of God

Tựa đề: Tình Yêu Của Chúa Nguyên tác: The Love of God Lời: Meir Ben Isaac Nehorai (1050) và Frederick M. Lehman (1917) Nhạc: Frederick M. Lehman (1917) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist - Bài Số 22 [divide style="2"] [one_half] The Love of God 1. The love of God is greater far Than tongue or pen can ever tell; It goes beyond the highest star, And reaches to the lowest hell; The guilty pair, bowed down wit ...

Read more

Thần Linh Của Chúa

...

Read more

Thánh Ca K’Ho: Miền Vinh Hiển

Tựa đề: Miền Vinh Hiển Nguyên tác:  In the Sweet By-and-By Lời: Sanford Fillmore Bennett Nhạc: Joseph Philbrick Webster (1819-1875) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 344 [divide style="2"] [one_half] In the Sweet By-and-By 1. There’s a land that is fairer than day, And by faith we can see it afar; For the Father waits over the way To prepare us a dwelling place there. Refrain: In the sweet by an ...

Read more

Bên Tôi Là Chúa Giê-xu

...

Read more

Thầm Tạ Ơn Chúa

Nguyên tác: Thầm Tạ Ơn Chúa Trình bày: Siu Ykao ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Đang Tha Thiết Kêu Gọi

Tựa đề: Chúa Đang Tha Thiết Kêu Gọi Nguyên tác: Softly and Tenderly Jesus Is Calling Nhạc và lời: Will Lamartine Thompson (1847-1909) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài 160 [divide style="2"] [one_half] Softly and tenderly Jesus Is Calling 1. Softly and tenderly Jesus is calling, Calling for you and for me; See, on the portals He’s waiting and watching, Watching for you and for me. Refrain Co ...

Read more

Thánh Ca: Điều Này Thật Sao – Piano

Tựa đề: Điều Này Thật Sao Nguyên tác: And Can It Be? Lời: Charles Wesley (1738) Nhạc: Thomas Campbell (1825) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 216 Trình bày: Kim Collingsworth [divide style="2"] [one_half] And Can It Be 1. And can it be that I should gain An interest in the Savior’s blood? Died He for me, who caused His pain— For me, who Him to death pursued? Amazing love! How can it be, That Tho ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top