Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 13)

Thánh Ca: Cầu Xin Chúa Dẫn Dắt Con – Guide Me O Thou Great Redeemer

Tựa đề:   Cầu Xin Chúa Hướng Dẫn Con Nguyên tác: Arglwydd, Arwain Trwy’r Anialwch Lời:  William Williams Pantycelyn (1717-1791) Nhạc: John Hughes (1873–1932) Tựa đề Anh ngữ: Guide Me O Thou Great Redeemer Lời Anh: Peter Will­iams Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam Bài số 155 [divide style="2"] [one_half] Guide Me, O Thou Great Jehovah 1. Guide me, O Thou great Jehovah, Pilgrim through th ...

Read more

Thánh Ca Đức: Chốn Nương Thân

Tựa đề:   Chốn Nương Thân Tựa đề Đức: Du bist mein Zufluchtsort  Nguyên tác: You Are My Hiding Place  Nhạc và lời: Michael Ledner Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái Trình bày: Gia Đình Die Hipke [divide style="2"] [one_half] You Are My Hiding Place Michael Ledner You are my hiding place You always fill my heart With songs of deliverance Whenever I am afraid I will trust in You I will trust in ...

Read more

Thánh Ca: Ta Hy Sinh Vì Con Hết

Tựa đề: Ta Hy Sinh Vì Con Nguyên tác: I Gave My Life For Thee Lời Anh: Frances Havergal (1851) Nhạc: Phillip Bliss Lời Việt: William & Grace Cadman (1916) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 92 [divide style="2"] [one_half] I Gave My Life for Thee 1. I gave My life for thee, My precious blood I shed, That thou might’st ransomed be, and quickened from the dead; I gave, I gave My life for thee; ...

Read more

Rao Ra Năm Bình An

Tựa đề: Rao Ra Năm Bình An Nhạc và lời: Lê Anh Đông Trình bày: Hồng Yến và Hagim [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Đấng Chăn Hiền Lành

Tựa đề: Đấng Chăn Hiền Lành Nguyên tác: Lời: John J. Husband Nhạc: John J. Husband Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 367 [divide style="2"][one_half] [/one_half] [one_half_last] Đấng Chăn Hiền Lành Lời Việt: Mục sư Nguyễn Văn Vạn (1948) 1. Đàn chiên thơ ta nay, Nhờ Jêsus chăn nuôi đây, Được an ninh trong cánh tay Của Chúa ta, vui thay! Điệp Khúc: Ta xin quyết theo Đấng Chăn hiền lành, Nu ...

Read more

Chương Trình Giáng Sinh – Canterbury Cathedral (2020)

Chương Trình Giáng Sinh - Canterbury Cathedral (2020) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2021) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Đổi Mới

Tựa đề: Đổi Mới Sáng tác: Tường Minh Trình bày: Lưu Chí Vỹ [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Ngày Đầu Xuân

...

Read more

Xuân Đến Bên Nhà

Tựa đề: Xuân Đến Bên Nhà Nhạc và Lời: Mục sư Lê Phước Thiện Trình bày: Sinh Roland [divide style="2"] ...

Read more

Chương Trình Nhạc Giáng Sinh (2020) – Moody Church

Chương Trình Nhạc Giáng Sinh (2020) Moody Church, Chicago, Illinois [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top