Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 12)

Thánh Ca: Nô-ên Đầu Tiên – The First Noel

Tựa đề: Nô-ên Đầu Tiên Nguyên tác: The First Noel Nhạc và Lời: Dân Ca Anh Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 73 [divide style="2"] [one_half] The First Noel 1. The first Noel the angel did say Was to certain poor shepards in fields as they lay: In fields where they lay a keeping their sheep On a cold winter's night that was so deep. Refrain: Noel Noel Noel Noel Born is the King of Israel. ...

Read more

Chương Trình Ca Nhạc: Cát Bụi và Tình Yêu

Chương Trình Ca Nhạc: Cát Bụi và Tình Yêu Tổ Chức: Hội Thánh Tin Lành Orange, California Thời gian: 17/11/2019 [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Thánh Ca: Give Thank – Piano & Violin

Tựa đề: Give Thank Song tấu: Piano và Violin ...

Read more

Cảm Tạ Chúa Suốt Một Năm Qua

Tựa đề: Cảm Tạ Chúa Suốt Một Năm Qua Nhạc và lời: Trần Nhật Thanh Trình bày: Trần Nhật Thanh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ngài Ban Cho Thêm Ơn – He Giveth More Grace

Tựa đề: Ngài Ban Cho Thêm Ơn Nguyên tác: He Giveth More Grace Lời: Annie Johnson Flint (1866- 1932) Nhạc: Hubert Mitchell Lời Việt: Đặng Đình Cư Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý  (1992) - Bài Số 148 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ  (1998) – Bài Số 373 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) - Bài Số 895 [divide style="2"] [one_half] He Giveth More Grace 1. He giveth mor ...

Read more

Mary Nàng Có Biết – Mary Did You Know?

Tựa đề: Mary Nàng Có Biết Nguyên tác: Mary Did You Know Lời: Mark Lowry Nhạc: Buddy Green Lời Việt: Vĩnh Phúc (2003) [divide style="2"] [one_half] Mary Did You Know Mary, did you know that your Baby Boy would one day walk on water? Mary, did you know that your Baby Boy would save our sons and daughters? Did you know that your Baby Boy has come to make you new? This Child that you delivered will soon deliver ...

Read more

Thánh Ca Lễ Tạ Ơn – Piano

Tựa đề: Thánh Ca Lễ Tạ Ơn Nhạc cụ: Piano [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org Xin chuyển tiếp nếu bạn thích ...

Read more

Christmas Hallelujah

Tựa đề: Christmas Hallelujah Nhạc: Leonard Cohen Trình bày: The Living Stones Quartet [divide style="2"] Christmas Hallelujah I've heard about this baby boy Who's come to earth to bring us joy And I just want to sing this song to you It goes like this, the fourth, the fifth The minor fall, the major lift With every breath I'm singing Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah A couple ca ...

Read more

Thánh Ca: Chúa Lo Cho Ta Chăng? – Does Jesus Care?

Tựa đề: Chúa Lo Cho Ta Chăng? Nguyên tác: Does Jesus Care? Lời: Frank E. Graeff (1901) Nhạc: Joseph L. Hall Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) - Bài Số 218 [divide style="2"] [one_half] Does Jesus Care? 1. Does Jesus care when my heart is pained Too deeply for mirth or song, As the burdens press, and the cares distress, And the way grows weary and long? Refrain: Oh! Yes! He cares, I know He cares, H ...

Read more

Đêm Trần Thế Mong Chờ

Tựa đề: Đêm Trần Thế Mong Chờ Nhạc và lời: Bùi Trung Nhơn Trình bày: Như Trang [divide style="2"] ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top