Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 12)

Thánh Ca: Quang Cảnh Tuyệt Vời

Tựa đề: Quang Cảnh Tuyệt Vời Nguyên tác: Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious Tựa đề: Quang Cảnh Tuyệt Vời Lời: Thomas Kelly, 1769-1854 Nhạc: H. J. Gauntlett, 1805-1876 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #222 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 116 [divide style="2"][one_half] Look, Ye Saints, the Sight Is Glorious 1. Look, ye saints, the sight is glorious; See the Man of Sorrows now! From the fight re ...

Read more

Thánh Ca: Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Tựa đề: Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng Nguyên tác: Jesus, Savior, Pilot Me Tựa đề: Hỡi Jêsus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng Kinh Thánh: Thi Thiên 8:26 Lời: Edward Hopper, 1871 Nhạc: John E. Gould, 1871 Tài Liệu: The Lutheran Hymnal #649 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 86 [divide style="2"][one_half] Jesus, Savior, Pilot Me 1. Jesus, Savior, pilot me Over life's tempestuous sea; Unknown waves before me rol ...

Read more

Chúa Phán Con Thuộc Ngài

Tựa đề: Chúa Phán Con Thuộc Ngài Nguyên tác: Who You Say I Am Sáng tác: Hillsong United Lời Việt: Kairos Trình bày: Issac Thái Video: Nissi United (07/2018) [divide style="2"] [one_half] Who You Say I Am Who am I that the highest King Would welcome me?   I was lost but He brought me in Oh His love for me Oh His love for me Who the Son sets free Oh is free indeed I’m a child of ...

Read more

Ocean – Guitar

Nguyên tác: Ocean Sáng tác: Joel Houston, Matt Crocker, Salomon Lighthelm Guitar: Malin [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Jesus Christ Đến

Tựa đề: Jesus Christ Đến Nguyên tác: Christ Is Coming Tựa đề: Jêsus Christ Đến Lời: Godfrey Thring, 1823-1903 Nhạc: Henry Smart, 1813-1879 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 83 [divide style="2"][one_half] Christ Is Coming [/one_half] [one_half_last] Jêsus Christ Đến 1. Xưa Jêsus hạ giáng cách an bình Trên thiên cung hỉ hân phục sự Ra đời khiêm nhường cốt cứu dân mình Chúa phó thân chết t ...

Read more

Thánh Ca: One Day At A Time

Nguyên tác: One Day At A Time Sáng tác: Marijohn Wilkin and Kris Kristofferson [divide style="2"] One Day At A Time I'm only human, I'm just a man.  Lord! Help me believe in what I could be  And all that I am.  Show me the stairway, I have to climb.  Lord! For my sake, Teach me to take  One day at a time.  One day at a time Sweet Jesus!  That's all I'm asking fro ...

Read more

Thánh Ca: Tôn Vinh Jesus

Tựa đề: Tôn Vinh Jesus Nguyên tác: O'er the Distant Mountains Breaking Lời: John S. B. Monsell (1811-1875) Nhạc: Thomas Hastings (1784-1872) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 115 [divide style="2"][one_half] O'er the Distant Mountains Breaking 1. O'er the distant mountains breaking Comes the redd'ning dawn of day, Rise, my soul, from sleep awaking; Rise and sing and watch and pray. 'Tis thy Savior ...

Read more

Xin Chúa Nắn Con Theo Ý Ngài

Nguyên tác: Xin Chúa Nắn Con Theo Ý Ngài Lời: Nguyễn Tiến Nhạc: Lê Phương Lý Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành  www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Hiến Vương Miện – Crown Him With Many Crowns

Tựa đề: Hiến Vương Miện Nguyên tác: Crown Him With Many Crowns Lời: Matthew Bridges Nhạc: George Job Elvey (1816–1893) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài số 10 [divide style="2"] [one_half] Crown Him with Many Crowns 1. Crown Him with many crowns, The Lamb upon His throne; Hark! How the heav’nly anthem drowns All music but its own! Awake, my soul and sing Of Him Who died for thee, And hail Him as thy ...

Read more

Here I Am to Worship

...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top