Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 10)

Thánh Ca: Tán Mỹ Jesus

Tựa đề: Tán Mỹ Jesus Nguyên tác: Hail! Thou Once Despised Jesus Tựa đề: Tán Mỹ Jêsus Lời: John Bakewell (1721-1819), 1757 Nhạc: John Zundel/Julius Roentgen (1855-1932), 1870 Tài Liệu: Oude en Nieuwe Hollantse Boerenlities en Contradanseu, 1710 Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 101 [divide style="2"][one_half] Hail! Thou Once Despised Jesus 1. Hail, thou once despised Jesus! Hail, thou Galilean Kin ...

Read more

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng (Nhật Bản)

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears re ...

Read more

Thánh Ca: Once to Every Man and Nation

Nguyên tác: Once to Every Man and Nation Lời: James R. Lowell (1845) Giai điệu: Eb­e­ne­zer Hòa âm: Thomas J. Williams Trình bày: Fountainview Academy [divide style="2"] Once to Every Man and Nation 1. Once to every man and nation, comes the moment to decide, In the strife of truth with falsehood, for the good or evil side; Some great cause, some great decision, offering each the bloom or blight, And t ...

Read more

Lời Nguyện Cầu Cho Dân Việt Nam

Tựa đề: Lời Nguyện Cầu Cho Dân Việt Nam Sáng tác: Thu Vân Trình bày: Thu Vân [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Việt Nam Thuộc Chúa

Tựa đề: Việt Nam Thuộc Chúa  Sáng tác: Issac Thái Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Cơn Mưa Phước Lành

Tựa đề: Cơn Mưa Phước Lành Nguyên tác: There Shall be Showers of Blessing Lời: Daniel W. Whittle Nhạc: James McGranahan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Bài Số 202 [divide style="2"] [one_half] There Shall be Showers of Blessing 1. There shall be showers of blessing: This is the promise of love; There shall be seasons refreshing, Sent from the Savior above. Refrain: Showers of blessing, Showers of bless ...

Read more

Thánh Ca: Thầy Tế Lễ Ta

Tựa đề: Thầy Tế Lễ Ta Nguyên tác: Christ, Our Priest Tựa đề: Thầy Tế Lễ Ta Lời: Alexander Pirie, 1785 Nhạc: George Kirbye, c. 1834 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 118 [divide style="2"][one_half] Christ, Our Priest [/one_half] [one_half_last] Thầy Tế Lễ Ta 1. Cùng đến chúc tôn Thầy Tế Lễ ta Ngày ngày hân hoan đồng ca Ngợi Chúa thăng thiên, mang trên ngực Ngài Bảng ghi tên ta nào phai. ...

Read more

Thi Thiên 137 Trong Âm Nhạc

Thi Thiên 137 - Trong Âm Nhạc Thi Thiên 137 là Thi Thiên được sáng tác trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của người Do Thái. Thi Thiên diễn tả tâm trạng của những người xa cách quê hương hoài tưởng lại quá khứ. Bối Cảnh Lịch Sử Năm 597 T.C. vua Nebuchadnezza Đệ II của Babylon chiếm Jerusalem.  Sau đó, Nebuchadnezza lập Sê-đê-kia, một hoàng thân trong hoàng tộc Do Thái, làm vua vương quốc Giu-đa. ...

Read more

Open My Eyes

...

Read more

Nếu Dân Ta Khẩn Cầu – Lời Jrai

Nguyên tác: Nếu Dân Ta Khẩn Cầu Kinh Thánh: II Sử Ký 7:14 Nhạc và Lời:  Đặng Thu Vân Tựa đề Jrai: Tơdah Plei Pla Kâo Kơwưh Rơkâo Dịch sang lời Jrai: Siu H'Blup & Yuan Puih Trình bày: Siu H'Blup [divide style="2"] Tơdah Plei Pla Kâo Kơwưh Rơkâo  1. Kâo to tơut rơkâo ih, Ama pap brơi plei pla kâo. Hmâo lu bơngăt mnuih do răm rơngiă. Hrom hbit dlăng đi pơ Adai, pran jua hning rơngot bơrơđah Nu. Ơ ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top