Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc (Page 10)

Thánh Ca: Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà

Nguyên tác: Oh, the Deep, Deep Love of Jesus Lời Anh: Samuel Trevor Francis (1875) Nhạc: Thomas J. Williams (1890) Tựa đề: Tình Yêu Jesus Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài 43 Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch Tựa đề: Năm Mới Mời Chúa Vô Nhà Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài 406 Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Tin Lành Việt Nam (1932) Trình bày: Sela [divide style="2"] [one_half] Oh, the Deep, ...

Read more

Nào Chi Sánh So

Tựa đề: Nào Chi Sánh So Trình bày: Isaac Thái - Phương Lý [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org [caption id="attachment_61820" align="aligncenter" width="400"]                       Tạ ơn Chúa[/caption]   ...

Read more

Hy Vọng Mới

Tựa đề: Hy Vọng Mới Sáng tác: Trần Hiếu Toàn Trình bày: Naomi Nguyễn  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Xuân Đến Bên Nhà

[divide style="2"] ...

Read more

Chúa Xuân

Tựa đề: Chúa Xuân Nhạc và lời: Nguyễn Thanh Toàn Trình bày: Hương Giang [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Xuân Đến Bên Nhà

...

Read more

Xuân Và Tôi Sẽ Hát

Tựa đề: Xuân Và Tôi Sẽ Hát Sáng tác: Tường Minh Trình bày: Như Trang Phát hành: Globalinks Việt Nam - www.globalinks.vn [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Thánh Ca: Sự Thành Tín Chúa Rất Lớn

Tựa đề: Thánh Chúa Thành Tín Nguyên tác: Great is Thy Faithfulness Lời: Thomas Chisholm Nhạc: William M. Runyan Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài Số 43 Trình bày: Nguyên Thủy [divide style="2"] [one_half] Great is Thy Faithfulness 1. Great is Thy faithfulness, O God my Father; There is no shadow of turning with Thee, Thou changest not, Thy compassions they fail not, As Thou hast been, Thou f ...

Read more

Mừng Xuân Chúa Ban

Tựa đề: Mừng Xuân Chúa Ban Nhạc và lời: Nguyễn Anh Hậu Trình bày: Nguyễn Hoàng Nam  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca K’Ho: Chỗ Hóc Đá Vững An – Tom Gop Ponailu Ring Longai

Tựa đề K'Ho: Tom Gop Ponailu Ring Longai Tựa đềViệt: Chỗ Kẽ Đá Vững An Nguyên tác: He Hideth My Soul Lời:       Fanny J. Crosby (1820-1915) Nhạc:   William James Kirkpatrick (1838-1921) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài 267 [divide style="2"] [one_half] He Hideth My Soul 1. A wonderful Savior is Jesus my Lord, A wonderful Savior to me; He hideth my sou ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top