Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc

Lửa Phục Hưng

Ca khúc: Lửa Phục Hưng Trình bày: Isaac Thái - Nt Young & Free [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Suy Niệm

Tựa đề: Suy Niệm Tác giả: Lê Anh Đông Trình bày: Kim Nguyên [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Gô-gô-tha Năm Nào

Tựa đề: Gô-gô-tha Năm Nào Sáng tác: Lê Diệu Trình bày: Issac Thái [divide style="2"] [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Ta Hy Sinh Hết Vì Con

Tựa đề: I Gave My Life For Thee Lời Anh: Frances Havergal (1851) Nhạc: Phillip Bliss Lời Việt: William & Grace Cadman (1916) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam- Bài Số 92 [divide style="2"] [one_half] I Gave My Life for Thee 1. I gave My life for thee, My precious blood I shed, That thou might’st ransomed be, and quickened from the dead; I gave, I gave My life for thee; what hast thou given for Me? I ...

Read more

Chúa Là Tất Cả – He’s Everything To Me

Tựa đề: Chúa Là Tất Cả Nguyên tác: He's Everything To Me (Anh) Nhạc và Lời: Ralph Carmichael (1964) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ (1998) - Bài Số 270 [divide style="2"] [one_half] He's Everything To Me In the stars His handiwork I see, On the wind He speaks with majesty. Though He ruleth over land and sea, What is that to me? I will celebrate Nativity, For it has a place in history, Sure! ...

Read more

Thánh Ca: Thánh Thủ

Tựa đề:  Thánh Thủ Lời Anh: O Sacred Head Now Wounded Nhạc:  Hans L. Hassler (1564-1612) Hòa âm:    Johann S. Bach (1685-1750) Lời Anh: Paul Gerhardt  và James W. Alexander Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca (1924) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) - Bài số 98. [divide style="2"] [one_half] Thánh Thủ 1. Đầu Chúa tôi sao trông gục nghiêng? - Vì đảng ác nhân mỉa mai ...

Read more

Vì Yêu

Tựa đề: Vì Yêu Sáng tác: Tường Minh Trình bày: Phương Trinh [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Tiếng Đóng Đinh

Tựa đề: Tiếng Đóng Đinh Nhạc và lời: Trần Thượng Trí [divide style="2"] Đọc thêm: Vài Kỷ Niệm Với Nhạc Sĩ Trần Thượng Trí [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2012) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Diệu Vinh Thay Bình An!

Tựa đề: Diệu Vinh Thay Bình An! Nguyên tác: Blessed Quietness Tựa đề: Diệu Vinh Thay Bình An / Bình An Diệu Kỳ Lời: Manie Payne Ferguson (1850-1932), 1900 Nhạc: W. S. Marshall Hòa âm: James M. Kirk (1854-1945), 1900 Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam bài số 274 [divide style="2"][one_half] Blessed Quietness 1. Joys are flowing like a river, Since the Comforter has come; He abides with us forever ...

Read more

Thánh Ca: Tình Yêu Trời

Tựa đề: Tình Yêu Trời Nguyên tác: Sons of God Lời: James Thiem Nhạc: James Thiem Tài Liệu: Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam (2011) bài số 639 [divide style="2"][one_half] Sons of God Chorus: Sons of God, hear His holy Word! Gather 'round the table of the Lord! Eat His Body, drink His Blood. And we'll sing a song of love: Allelu, allelu, allelu, alleluia! 1. Brothers, sisters, we are one, And ou ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top