Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc

Nguyện Cầu Thánh Linh Ngài

Tựa đề: Nguyện Cầu Thánh Linh Ngài Trình bày: Hoàng Đức - Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Ca: Tâm Linh Tôi An Ninh

Tựa đề: Tâm Linh Tôi An Ninh Thay! Nguyên tác: It Is Well With My Soul Lời: Horatio G. Spafford Nhạc: Philip P. Bliss Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  - Bài số 277 [divide style="2"] [one_half] It Is Well With My Soul 1. When peace, like a river, attendeth my way, When sorrows like sea billows roll; Whatever my lot, Thou has taught me to say, It is well, it is well, with my soul. Refrain: It is we ...

Read more

Thánh Ca: Lạy Chúa Con Đây – Here I am, Lord!

Tựa đề: Lạy Chúa! Con Đây Nguyên tác:  Here I Am Lord! Nhạc và Lời: Daniel L. Schutte Lời Việt: Đặng Trương Thanh Bình [divide style="2"] [one_half] Here I Am Lord 1. I, the Lord of sea and sky I have heard my people cry All who dwell in dark and sin My hand will save. [clear] Chorus Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard You calling in the night I will go, Lord, if You lead me I w ...

Read more

Thánh Ca: Ngày Vui Vẻ

Tựa đề: Ngày Vui Vẻ Nguyên tác: O Happy Day Lời: Philip Doddridge Nhạc: E. F. Rimbault Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 210 [divide style="2"] [one_half] O Happy Day 1. O happy day that fixed my choice On Thee, my Savior and my God! Well may this glowing heart rejoice, And tell its raptures all abroad. Refrain: Happy day, happy day, When Jesus washed my sins away! He taught me how to watch and ...

Read more

Thánh Ca: Xin Mở Mắt Chúng Con

Tựa đề: Xin Mở Mắt Chúng Con Nguyên tác: Open Our Eyes Lời: Robert Cull Nhạc: Robert Cull Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam  (2011) Bài Số 713 [divide style="2"] [one_half] Open Our Eyes Open our eyes, Lord We want to see Jesus To reach out and touch Him And say that we love Him Open our ears, Lord And help us to listen Open our eyes, Lord We want to see Jesus [/one_half] [one_half_last] Xi ...

Read more

Chúa Jesus Là Bạn Thật – What A Friend We Have In Jesus – Piano – Jazz

Tựa đề: Chúa Là Bạn Thật Nguyên tác: What a Friend We Have in Jesus Lời: Joseph M. Scriven (1820-1886) Nhạc: Charles C. Converse (1832-1918) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 253 Pianist: Yohan Kim [divide style="2"] [one_half] What a Friend We Have in Jesus 1. What a friend we have in Jesus, All our sins and griefs to bear! What a privilege to carry Everything to God in prayer! Oh, what pe ...

Read more

Fill Me Now

Nguyên tác: Fill Me Now [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Thánh Linh Quyền Năng

Tựa đề: Thánh Linh Quyền Năng Nhạc và lời: David Đông Trình bày: Grace Tô [divide style="2"]  [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2019) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Lửa Phục Hưng

Tựa đề: Lửa Phục Hưng Sáng tác: Nguyễn Đình Thôn [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org ...

Read more

Xin Thần Linh Đến

Nguyên tác: Xin Thần Linh Đến Tác giả: Nguyễn Đình Thôn [divide style="2"] Xin Thần Linh Đến Từ cõi lòng sâu thẳm, Con xin Thần Linh Chúa Hiện diện đầy vinh hiển trong lòng này. Nguyện Thần Ngài tuôn đổ Làm mọi lòng tươi mới, Lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Lạy Chúa! Chúng con khẩn thiết xin Ngài đến, Ban nước sống tưới mát chúng con, Đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Lạy Chúa! Xin Chúa khiến c ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top