Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc

J.S. Bach – Chaconne in D Minor – Guitar

Tác phẩm: Chaconne in D Minor Tác giả: Johann Sebastian Bach Trình bày: John Feeley Video credit: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Rathgar - Ireland ...

Read more

Tâm Hồn Tôi Đang Cháy

...

Read more

Thỏa Vui Trong Chúa

...

Read more

Thánh Ca: Ơn Lạ Lùng – Amazing Grace

Tựa đề: Ơn Lạ Lùng Nguyên tác: Amazing Grace Lời Anh: John Newton (1773) Giai điệu New Britain (1847) Lời Việt: Tường Lưu Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý - Bài số 151 [divide style="2"] [one_half] Amazing Grace 1. Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me. I once was lost but now am found, Was blind, but now I see. 2. T'was Grace that taught my heart to fear. And Grace, my fears re ...

Read more

Thánh Ca: Whispering Hope – Hy Vọng Thì Thầm

Nguyên tác: Whispering Hope Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 6:19, 12:1, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8 Nhạc và Lời: Septimus Winner (1868) [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org   ...

Read more

Ca Khúc Mới: Chàng Quá Cần Thiết Cho Tôi

Nguyên tác: Chàng Quá Cần Thiết Cho Tôi Lời: Lữ Thành Kiến Nhạc: Lê Đình Tín Trình bày: Isaac Thái [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

Nhạc Thính Phòng: Chúa! Đấng Tôi Cần Luôn

Tựa đề: Chúa! Đấng Tôi Cần Luôn Nguyên tác: I Need Thee Every Hour Lời: Annie S. Hawks (1835-1918) Nhạc: Robert Lowry (1826-1899) Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài số 258 [divide style="2"] [one_half] Cần Chúa Mỗi Giờ 1. Ôi Chúa! Đấng con cần luôn Duy Chúa nhân lành. Dịu êm bấy duy Lời Chúa. Giúp con an bình. Điệp Khúc: Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con Luôn nhờ cánh Giê-xu hoài Xin ban phước cho con t ...

Read more

Thánh Ca: Kìa Chín Mươi Chín Chiên

Tựa đề: Kìa Chín Mươi Chín Chiên Nguyên Tác: The Ninety and Nine Lời:  Elizabeth Clephane (1868) Nhạc: Ira D. Sank­ey Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Bài Số 87 [divide style="2"] [one_half] The Ninety and Nine 1. There were ninety and nine that safely lay In the shelter of the fold. But one was out on the hills away, Far off from the gates of gold. Away on the mountains wild and bare. Away from ...

Read more

Phút Suy Tư

...

Read more

Vượt Trên Hết Năng Quyền

Tựa đề: Vượt Trên Hết Năng Quyền Tác giả: Paul Baloche, Lenny Leblanc Trình bày: Tina Lưu [divide style="2"] Thư Viện Tin Lành (2020) www.thuvientinlanh.org     ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top