Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn – Nearer, My God, To Thee

Thánh Ca: Càng Gần Chúa Hơn – Nearer, My God, To Thee

Tựa đề: Càng Gần Chúa Hơn
Nguyên tác: Nearer, My God, to Thee

Lời: Sarah Flower Adams
Nhạc: Lowell Mason (1856)

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam  – Bài Số 240 và 461

Nearer, My God, to Thee

1. Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!
E’en though it be a cross
That raiseth me,
Still all my song shall be,
Nearer, my God, to thee;
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

2. Though like the wanderer,
The sun gone down,
Darkness be over me,
My rest a stone;
Yet in my dreams I’d be
Nearer, my God, to thee;
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

3. There let the way appear,
Steps unto heaven;
All that thou sendest me,
In mercy given;
Angels to beckon me
Nearer, my God, to thee;
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

4. Then, with my waking thoughts
Bright with thy praise,
Out of my stony griefs
Bethel I’ll raise;
So by my woes to be
Nearer, my God, to thee;
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

5. Or if, on joyful wing
Cleaving the sky,
Sun, moon, and stars forgot,
Upward I fly,
Still all my song shall be,
Nearer, my God, to thee;
Nearer, my God, to thee,
Nearer to thee!

Càng Gần Chúa Hơn.

1. Chúa ôi, cho con càng gần,
Gần nơi Chúa hơn;
Dẫu phải mang cây thập tự,
Càng gần Chúa hơn;
Trong lúc đau thương sầu u,
Con vẫn luôn xin Giê-xu;
Chúa ôi, cho con gần Ngài,
Càng gần Chúa hơn.

2. Dẫu khi kim ô lặn rồi,
Lạc nơi hiểm nguy;
Đá thiêng con kê đầu nằm,
Hồi trời tối tăm;
Trong giấc chiêm bao nguyện mong,
Mong Chúa cho nương bên lòng;
Chúa ôi cho con gần Ngài,
Càng gần Chúa hơn.

3. Ước nơi đây thông tận trời,
Một thang kết liên;
Xuống lên trên thang rạng ngời,
Nhiều vị sứ thiêng;
Đem phước yêu thương từ nay,
Ban xuống cho con mọi ngày;
Chúa ôi cho con gần Ngài,
Càng gần Chúa hơn.

4. Tỉnh giấc con ca ngợi Ngài,
Dội vang bốn bên,
Thoát ly ưu tư buồn rầu,
Lập một Bê-tên;
Khi đối phương gây họa tai,
Cương quyết nương thân nơi Ngài;
Chúa ôi cho con gần Ngài,
Càng gần Chúa hơn.

5. Đến lúc con bay về trời,
Thật khoan khoái thay;
Bỏ xa trăng, sao, mặt trời,
Vùn vụt lướt bay;
Con vẫn hoan ca dậy vang,
Xin Chúa đem con được gần;
Chúa ôi cho con gần Ngài,
Càng gần Chúa hơn.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Vài nét về bài thánh ca Càng Gần Chúa Hơn (Nearer My God to Thee)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top