Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Càng Yêu Chúa Hơn

Càng Yêu Chúa Hơn

Nguyên tác: My Jesus!  I Love Thee
Lời: William Ralph Featherstone (1846-1873)
Nhạc: Adoniram J. Gordon (1836-1895)
Càng Yêu Chúa Hơn – Thánh ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam bài số 47
Audio credit: Đèn Linh Ministry – http://www.denlinh.com/

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top