Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Trại Hè Walking With God (2023)

Trại Hè Walking With God (2023)

Trại Hè
Walking With God
Indian Hill – Jamul, California –  1/9-3/9/2023

Địa điểm:

Cabin cho người lớn

Lều cho thanh niên

???

Trại cho tráng niên

Đêm Khai Mạc – 1/9/2023 – 7:30 pm

 

Lửa Trại – 1/9/2023 – 9:30 – 10:30 pm

 

Thể Dục Buổi Sáng: 2/9/2023 – 6:30 am

Tĩnh Nguyện: 2/9/2023 – 7:30 am

Tĩnh Nguyện: Người Lớn

Tĩnh Nguyện: Ban Thanh Niên và Ban Thanh Tráng

Chương Trình Thánh Kinh Hè: 2/9/2023 – 9:30 am

 

Sinh Hoạt Chung: 2/9/2023 – 9:30 am

 

Sinh Hoạt Chung: 2/9/2023 – 1:30 pm

Lựa đậu

Đếm bún

Sinh Hoạt Tự Do: 2/9/2023 – 3:00 – 5:30 pm

 

Học Kinh Thánh: 2/9/2023 – 7:30 – 8:30 pm

Ba nhóm Học Kinh Thánh người lớn

Lửa Trại: 2/9/2023 – 8:30 – 10:30 pm

 

 

Thờ Phượng Bế Mạc – 3/9/2023 – 9:30 am – 12:00 pm

 

Photo Credits: Jonathan Nguyễn, Brian Nguyễn, Lindsey Từ, Davina Âu, Quãng Lê, Hằng Lê, Thùy Trần, and more ….

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top