Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cám Dỗ

Cám Dỗ

MangNhen

Bấy giờ, Ðức Thánh Linh đưa Ðức Chúa Giê-xu đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ (Ma-thi-ơ 4:1)

Cả bậc thánh nhân cũng không tránh khỏi bị cám dỗ; Chúa Giê-xu vẫn chịu cám dỗ. Khi Sa-tan cám dỗ chúng ta những tia lửa của nó rơi nhằm đống bùi nhùi hay mồi lửa, nhưng trong trường hợp của Chúa Giê-xu, những tia lửa ấy chỉ rơi nhằm nước lạnh. Tuy nhiên, kẻ thù vẫn thực hiện công việc gian ác của nó. Do đó nếu ma quỉ vẫn tiếp tục tấn công vào nơi nó không gặt hái được kết quả thì khi nó biết rằng lòng bạn là một mớ bùi nhùi rất dễ bắt lửa, nó sẽ càng tấn công mạnh hơn biết bao nhiêu! Dầu bạn đã được Thánh Linh của Ðức Chúa Trời thánh hóa đến một mức độ rất cao rồi, bạn vẫn phải thận trọng chờ đợi, vì con chó khổng lồ của hỏa ngục vẫn còn có thể cắn bạn đấy!

Chúng ta có thể đối diện với cám dỗ khi sống chung với nhiều người khác, nhưng cả khi sống riêng biệt chúng ta không tránh khỏi việc có thể gặp cám dỗ y như vậy. Chúa Giê-xu đã được đưa đi khỏi chốn đông người vào đồng vắng để ma quỉ cám dỗ. Nơi vắng vẻ có sức quyến rũ và những lợi điểm của nó; nó có thể ích lợi để chúng ta khỏi liên lạc với sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời; nhưng ma quỉ vẫn theo đuổi chúng ta cả đến những nơi trú ẩn êm đềm nhất. Ðừng nghĩ rằng chỉ những người để cả tâm trí vào thế gian mới dễ bị những tư tưởng khủng khiếp phạm thượng nhất cám dỗ, nhưng ngay tại địa vị thánh khiết nhất chúng ta vẫn có thể gặp sự cám dỗ đen tối nhất. Việc dâng cả tâm linh bạn cho Chúa vẫn không bảo đảm được là bạn sẽ chẳng bao giờ còn có thể bị Sa-tan cám dỗ. Ðấng Christ đã dâng mình trọn vẹn cho Ðức Chúa Trời. Ðồ ăn và đồ uống của Ngài chính là làm theo ý chỉ của Ðấng sai phái Ngài; dầu vậy, Ngài vẫn gặp cám dỗ!

Rất có thể là lòng bạn đang rực sáng vì ngọn lửa của tình yêu Chúa Giê-xu đang hực đỏ như mảnh than hồng mà vị sê-ra-phin đã gắp tức bàn thờ ra, nhưng ma quỉ sẽ cố đưa bạn vào tình trạng hâm hẩm của người tín đồ Hội Thánh Lao-đi-xê. Nếu bạn có thể nói cho tôi biết lúc nào Ðức Chúa Trời cho phép người tín đồ Ðấng Christ cỡi bỏ bộ binh giáp của mình thì tôi sẽ nói cho bạn biết bao giờ quỉ Sa-tan sẽ ngưng việc cám dỗ. Chúng ta phải như người hiệp sĩ đời xưa trong thời chiến, nghĩa là phải nằm ngủ mà đầu vẫn đội mão trụ, ngực vẫn mang giáp sắt, vì kẻ phỉnh dối hàng đầu luôn luôn chờ giây phút lơ đễnh của chúng ta để xông vào tấn công chúng ta. Chúa Giê-xu luôn luôn đánh thức chúng ta bất cứ giờ phút nào, và cuối cùng sẽ giúp chúng ta thoát khỏi hàm sư tử và vuốt gấu.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org (2013)

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top