Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Ca Khúc Thương Khó Phục Sinh

Ca Khúc Thương Khó Phục Sinh

Ca Khúc Thương Khó Phục Sinh
Sáng tác: Nhiều tác giả
Trình bày: Isaac Thái

Ca Khúc:
0:00 Nhìn Lên Thập Giá
04:36 Chúa Sống
07:03 Nơi Đồi Gô Tha
11:46 Via Dolorosa
16:10 Đấng Chết Rồi Sống Lại
23:12 Gô Gô Tha
27:13 Nơi Thập Tự Giá
30:23 Ghết Sê Ma Nê

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top