Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tái Xác Nhận Quyền Cầu Nguyện Tại Trường Học Công Cộng

Tái Xác Nhận Quyền Cầu Nguyện Tại Trường Học Công Cộng

Theo tin từ Washington, ngày 16/1/2020  Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố một sắc lệnh tái xác nhận các học sinh có quyền cầu nguyện với Chúa tại các trường học công cộng.  Cùng hiện diện với Tổng Thống Donald Trump trong buổi công bố chỉ thị này có Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ Elisabeth D. DeVos và Thứ trưởng Bộ Tư Pháp Jeffrey Rosen. 

Năm 1962, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ban hành một quyết định cấm các trường học công cộng tại Hoa Kỳ tổ chức những chương trình cầu nguyện bởi vì việc nhà trường tổ chức là vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ.  Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ cũng giải thích rõ rằng các học sinh có quyền cầu nguyện tại trường học miễn là các học sinh hành động với tư cách riêng tư và không ép buộc những người khác phải làm.  Các học sinh cũng có thể thành lập những câu lạc bộ sinh hoạt tôn giáo tại trường và cầu nguyện sau giờ học.     

Tuy nhiên, trong gần 60 năm qua, rất nhiều trường học đã diễn giải quyết định của Tối Cao Pháp Viện theo ý của họ và ngăn cấm các học sinh và nhân viên của trường là những người tin Chúa cầu nguyện tại trường học. Điều đó đã dẫn đến nhiều học sinh bị kỷ luật oan uổng vì niềm tin của mình, và thậm chí một số người ủng hộ việc cầu nguyện tại trường học đã bị mất việc làm như trường hợp của Joseph Kennedy – một huấn luyện viên football của một trường trung học tại tiểu bang Washington – cho phép các học sinh cầu nguyện trước mỗi trận thi đấu đã bị nhà trường cho nghỉ việc. 

Tổng Thống Donal Trump cho rằng “Chính quyền không nên xen vô đứng giữa người dân và Chúa.” Tổng Thống Donal Trump cho biết bên cạnh quyết định này, chín cơ quan của Chính Phủ Liên Bang cũng sẽ ban hành những hướng dẫn để thu hồi lại những chính sách trong quá khứ trái với quyết định này. 

Để ngăn ngừa tình trạng những viên chức trong ngành giáo dục hoặc ban giám hiệu trong các trường học lạm dụng quyền lực của họ để ngăn trở người tin Chúa cầu nguyện tại trường học, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh rằng những khu học chánh nào vi phạm chính sách này sẽ bị cắt trợ cấp từ chính quyền Liên Bang.

Để giảm thiểu những hiểu lầm về vấn đề học sinh cầu nguyện tại trường học, Tổng Thống Donald Trump đã ra chỉ thị cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ gởi những văn thư giải thích cho Bộ Giáo Dục của 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ về vấn đề này.  Chính quyền Liên Bang cũng sẽ thiết lập một hệ thống để những người bị ngược đãi vì vấn đề này sẽ có thể nhanh chóng khiếu nại lên chính quyền Liên Bang.

Thật ra, chính sách bảo vệ quyền cầu nguyện của người tin Chúa tại trường học đã được áp dụng trở lại từ năm 2003, dưới thời Tổng Thống George Walker Bush (2001-2009);  tuy nhiên quy định này đã không được nhắc nhở trong nhiệm kỳ của Tổng Thống vừa qua.  Việc thiếu hiểu biết đúng đắn về vấn đề này – từ phía những người tin Chúa lẫn những người không tin Chúa, đặc biệt trong những người có trách nhiệm lãnh đạo cả trong Hội Thánh lẫn trong trường học – đã dẫn đến những quyết định đáng tiếc.

Joe Grogan – Giám Đốc của Ủy Ban Đặc Tránh Chính Sách Nội Địa của Tòa Bạch Ốc – nhấn mạnh rằng: Điều quan trọng đó là tất cả dân chúng, cha mẹ, thầy cô giáo, những viên chức điều hành, và các công dân Hoa Kỳ  cần hiểu rõ rằng Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ được thành lập nằm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của người dân và bảo vệ quyền bày tỏ niềm tin của họ nơi công cộng chứ không phải để ngăn cấm họ.

Trên thực tế, trong khi việc cầu nguyện bày tỏ niềm tin của người tin Chúa tại trường học bị ngăn cấm, điều đáng ngạc nhiên là các học sinh Hồi giáo thường xuyên cầu nguyện mỗi ngày vài lần tại các trường học lại không bị ngăn cấm.  Trong vài năm gần đây, những viên chức chống đối đạo Chúa đang nắm quyền trong các trường học lại thực hiện những phương thức tinh vi hơn để đẩy lùi niềm tin nơi Chúa ra khỏi trường học công cộng.   Một số khu học chính đã cho phép việc ngồi thiền và dạy yoga trong trường học với lý luận rằng những phương cách này sẽ làm cho tâm trí hoặc thể chất của học sinh tốt hơn.  Tưởng cũng nên nói thêm thiền là một phương thức cầu nguyện tĩnh tâm của Phật giáo và yoga là phương thức cầu nguyện của Ấn Độ giáo.  

Trong quá khứ, khi đối diện với vấn đề này, một số phụ huynh có con em học tại những nơi bị nhà trường ngăn cấm cầu nguyện đã tỏ ra bối rối, thất vọng, và thậm chí chuyển con mình sang học tại trường khác.  Tuy nhiên, có một số phụ huynh khác chọn thái độ tích cực hơn. Thay vì ngồi chờ để cho những sự ngược đãi và bất công xảy ra, họ đã tham gia vào Hiệp Hội của Cha Mẹ và Thầy Cô Giáo (Parent Teacher Association – PTA) nêu ý kiến giúp nhà trường thi hành đúng đắn chính sách của chính phủ quy định, hạn chế sự bành trướng của khuynh hướng chống đối và ngược đãi niềm tin của người tin Chúa tại trường học.  Với thái độ tích cực đó, những phụ huynh này đã làm nhân chứng cho Chúa tại các trường học, và một trong những kết quả của thái độ đấu tranh cách ôn hòa của họ đó là việc Chính Phủ Hoa Kỳ chính thức tái xác nhận quyền cầu nguyện tại trường học công cộng có được như ngày hôm nay.    

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top