Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cần Biết Chúa

Cần Biết Chúa

Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai (Giăng 5:13)

Ðối với những người có hạnh phúc và khỏe mạnh thì thời gian rất ngắn ngủi; nhưng 38 năm bệnh tật  là những chuỗi ngày dài mõi mòn trong cuộc đời của người bị bại liệt khốn khổ này. Vì thế, lúc người ấy còn nằm bên cạnh ao Bê-tết-đa, khi Chúa Giê-xu chỉ phán một lời chữa lành cho người ấy, anh ta vui mừng cảm nhận một sự thay đổi rõ rệt.

Cũng vậy, một tội nhân bị tê liệt năm nầy qua tháng khác trong tuyệt vọng, từng mỏi mòn trông đợi sự cứu rỗi, sẽ ý thức được sự thay đổi khi Chúa Giê-xu phán một lời quyền năng mang lại niềm vui và sự bình an mà người ấy nhận được bằng đức tin. Những gian ác xấu ra được cất đi quá lớn cho nên không thể không nhận biết khi đã được cất bỏ; quãng đời đã mất khó quên cho nên khi nhận được cuộc sống mới không thể nào để vô ích;  và biến chuyển đó quá phi thường nên không thể nào không nhận biết.

Nhưng con người khốn khổ đó đã không biết ai đã chữa lành cho mình; anh ta không biết tính cách thiêng liêng của thân vị Ngài, những chức vụ của Ngài, hay lý do khiến Ngài đến với nhân loại. Nhiều tấm lòng đã không nhận biết Chúa Giê-xu dầu đã kinh nghiệm quyền năng của huyết Ngài. Tuy nhiên, chúng ta không nên vội vàng kết án những người thiếu hiểu biết; nhưng nơi nào chúng ta thấy có đức tin cứu được linh hồn người ta, chúng ta phải tin rằng sự cứu rỗi đã được ban ra. Ðức Thánh Linh khiến người ta ăn năn thống hối rất lâu trước khi Ngài khiến họ nên thánh. Và, ai tin điều mình biết chẳng bao lâu sẽ biết rõ ràng hơn điều mình tin.

Tuy nhiên, sự thiếu hiểu biết cũng là điều không tốt; vì con người khốn khổ ấy đã bị người Pha-ri-si hành hạ đủ điều và hoàn toàn không thể đối phó với những người ấy. Có khả năng để trả lời cho kẻ bắt bẻ là điều hay nhưng chúng ta không thể làm vậy nếu chúng ta không biết rõ ràng thấu đáo về Chúa Giê-xu.

Dầy vậy, sự thiếu hiểu biết cũng được chữa lành ngay sau khi tật bệnh đã được chữa lành, vì Chúa đã đến thăm anh ta tại đền thờ. Sau sự mặc khải đầy ân điển đó, người ta thấy anh ta làm chứng rằng chính Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình.

Lạy Chúa! Nếu Ngài đã cứu con, xin tự bày tỏ chính Ngài cho con để con có thể công bố Ngài ra cho nhân loại.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

 Đọc và giới thiệu Thư Viện Tin Lành: www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top