Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

 

1. Cầu xin Chúa mở mắt để chúng con có thể thấy được những sự kỳ diệu của Lời Chúa và chăm xem học hỏi Lời của Ngài (Thi Thiên 119:18) .

2. Cầu xin Chúa cho chúng con lắng nghe tiếng Chúa cách kỹ càng (Châm 8: 32-34).

3. Cầu xin Chúa cho chúng con quên những điều ở đằng sau, tập trung hướng về phía trước, nhắm mục đích mà chạy (Phi-líp 3:13-14).

4. Cầu xin Chúa cho chúng con nhận biết tình yêu của Chúa lớn hơn và vượt quá những điều tâm trí chúng con có thể hiểu được (Ê-phê-sô 3:17-19)

5. Cầu xin Chúa cho chúng con trải nghiệm sự bình an của Chúa vượt quá sự bình an của mình (Phi-líp 4:6-7)

6. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết nương cậy nơi Chúa chứ không phải chính mình (Châm 3:5-6)

7. Cầu xin Chúa cho chúng con có thể tha thứ cho những người đã phạm lỗi với mình (Cô-lô-se 3:13)

8. Cầu nguyện cho chúng con sẳn sàng xưng ra tội lỗi của mình đã phạm với Chúa (I Giăng 1:9-10)

9. Cầu xin Chúa cho chúng con thấy được mục đích của Chúa cho cuộc đời mình mỗi ngày, mỗi phút chúng con sống (Ê-phê-sô 2:10)

10. Cầu xin Chúa cho chúng con dâng mình trọn vẹn cho Chúa (Rô-ma 12:1)

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top