Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Mới

Mới

Ca Khúc: Mới
Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:17; Cô-lô-se 3:1-4; Ga-la-ti 2:20 
Sáng tác: Bùi Trung Nhơn
Trình bày: Isaac Thái

II Cô-rinh-tô 5:17
Vì vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ
Thì người đó là một tạo vật mới
Những gì cũ đã qua rồi
Kìa, những điều mới đang đến. 

Cô-lô-se 3:1-3

Vì vậy nếu anh em
Đã được sống lại với Đấng Christ,
Hãy tìm kiếm những điều ở trên trời,
Là nơi Đấng Christ đang ngồi
Bên phải Đức Chúa Trời.

Hãy chú tâm vào những việc ở trên trời,
Không phải vào những việc ở dưới đất.

Vì anh em đã chết, và sự sống của mình
Đã được giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Hãy chú tâm vào những việc ở trên trời,
Không phải vào những việc ở dưới đất.

Ga-la-ti 2:20
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ,
Mà tôi sống!
Không phải là tôi sống nữa,
Nhưng Đấng Christ sống trong tôi;
Bây giờ tôi sống trong thể xác,
Tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời,
Là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.

Cô-lô-se 3:4
Khi nào Đấng Christ,
Là sự sống của anh em
Hiện ra,
Anh em cũng sẽ cùng hiện ra với Ngài
Trong vinh quang.

Lời:
Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ
Thì nấy là người được dựng nên mới.
Mọi sự cũ đã qua đi,
Nầy mọi sự đều trở nên mới.

Vậy nếu anh em
Đã được sống lại với Đấng Christ
Hãy tìm kiếm các sự ở trên trời.
Là nơi Đấng Christ đang ngồi
Bên hữu Đức Chúa Trời.

Hãy ham mến các sự ở trên trời,
Đừng mãi mê mọi điều nơi thế gian.

Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu
Với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.

Hãy ham mến các sự ở trên trời,
Đừng mãi mê mọi điều ở thế trần.

Điệp Khúc 1:
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ.
Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Jesus.
Giờ tôi sống đây, chẳng phải là tôi sống,
Nhưng Đấng Christ sống trong tôi.
Nay tôi còn sống trong xác thịt,
Là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời.
Là Đấng đã yêu tôi, phó chính mình Ngài vì tôi.

Điệp Khúc 2:
Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em,
Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em.
Ngài sẽ hiện ra,
Bấy giờ, anh em
Cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh hiển.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top