Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Đấng Chết Rồi Sống Lại

Đấng Chết Rồi Sống Lại

Tựa đề: Đấng Chết Rồi Sống Lại
Nhạc và lời: Bùi Trung Nhơn
Trình bày: Isaac Thái

Đấng Chết Rồi Sống Lại

Ngày hôm nao Jesus bước lên đồi cao
Đường huyên náo, một mình gánh lấy sầu đau
Đoàn người chen lấn, người kêu lớn : Hãy đóng đinh Jesus!
Rồi quân lính, cầm roi … quất lên thân Chúa

Hạ mình xuống, để tội lỗi chất lên thân Ngài
Bỏ mình đi, để mang lấy vết thương của tôi
Bỏ sự sống, để cứu vớt nhân loại
Jesus đến chết trên thập giá

Bỏ ngôi cao thiên đàng hiển vinh
Ngài đã giáng sinh trong chuồng chiên đáng khinh
Hạ mình xuống sống kiếp con người
Chịu hành hình trên thập tự giá

Vì Chúa, Chúa yêu thương bao hồn linh
Chìm đắm trong bóng tối lạc loài
Vì Chúa, Chúa yêu thương nhân loại
Ngài đã tuôn huyết, để cứu chuộc thế nhân.

Nọc sự chết là tội lỗi của nhân loại
Ngài đã trả, Ngài đã trả xong nợ rồi!
Tại thập giá Chúa chết thay cho người
Bởi dòng huyết … xóa sạch tội lỗi!

Chẳng ai chết rồi lại sống sau ba ngày
Chỉ duy nhất Jesus Đấng phục sinh
Ngài đắc thắng tử thần
Ngài đã sống lại rồi
Hãy đến với Jesus
Ngài ban cho sự sống đời đời.

Nhạc Đệm:
– Am

– Bbm

– Gm


Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Xin chuyển tiếp nếu bạn thích.

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top