Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Trời Người Hòa Ca

Trời Người Hòa Ca

Tựa đề: Trời Người Hòa Ca
Nguyên tác: The Night Heaven Kissed Earth
Tác giả: C. Aaron Wilburn & Jerry Sally
Lời Việt: Bích Thùy

Trời Người Hòa Ca

Không gian sao im lắng
Các thiên thần ngừng bay
Chờ đợi được nghe tiếng chào đời của hài nhi

Từ ngai thánh xuống dương trần
tại nơi tiểu thôn Bê-lem
để đem cho thế nhân
niềm trông mong tươi sáng.

Đêm nay Trời người hòa an
Thượng Đế tỏ bày
tình Ngài yêu cho nhân thế
Lòng nhân ái dội vang
loan ra vạn vật thế gian.
Thiên đàng hòa với trần gian.

Ngàn ngôi sao như đang vỗ tay reo
chớp ngời sáng.
Vạn vật cùng hòa thanh vui mừng,
Chúa đã đến!

Lời Cha hứa đã hoàn thành,
vì yêu mến bao tội nhân,
Ngài hạ mình làm người
nằm tại máng cỏ.

Đêm nay Trời người hòa an
Thượng Đế tỏ bày
tình Ngài yêu cho nhân thế
Lòng nhân ái dội vang
loan ra vạn vật thế gian.
Thiên đàng hòa với trần gian.

Trong nơi hang chiên lừa
hương rơm thơm nồng
Quà từ Thiên Chúa ban
nằm thật yên giấc

Không sanh nơi cung cấm
lụa là ấm êm
Đầu không mang mão triều
ngủ giấc yên lắng
Mà cao trên, nơi thiên đàng
ngàn tiếng thiên thần ca
Cất tiếng hát chúc tụng
Jesus là Vua
muôn muôn sao đang soi rọi
vào tại máng chiên.

Vạn vật cùng chào mừng
Tôn vinh Chân Vương
Chúa Đấng Vua trên Thiên Đàng
đã xuống nơi trần gian

Jesus Vua trên thiên đàng
Lòng con yêu Ngài luôn
Jesus nguyện kính yêu
Đêm nay Jesus giáng sinh

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top