Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 1

Bible Text: Giê-rê-mi 29:11-13; Rô-ma 12:10-12 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Chương Trình Của Chúa, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Người Mới

Bible Text: Rô-ma 7:1-24 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Dụng Tâm Suy Nghĩ

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Sống Thể Hiện Đức Tin

Bible Text: Rô-ma 8:5-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Thái Độ Sống Tựa đề: Sống Thể Hiện Đức Tin Kinh Thánh: Rô-ma 8:5-30 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sống Trong Ðức Thánh Linh 5. Vì những ai sống theo xác thịt thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về xác thịt, nhưng những ai sống theo Ðức Thánh Linh thì để tâm trí họ vào những gì thuộc về Ðức Thánh Linh. 6. ...

Read more

Ba Mươi Tháng Tư

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Hướng Về Tương Lai ...

Read more

Nếp Sống Xã Hội

Bible Text: Rô-ma 12:1-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-21 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân [divide style="2"] Khuyên Dâng Mình Cho Chúa 1. Vậy thưa anh chị em, cậy ơn thương xót của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh chị em hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời. Ðó là cách thờ phượng phải lẽ của ...

Read more

Ý Nghĩa Lễ Báp-têm

Bible Text: Rô-ma 6:1-14 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Thánh Lễ ...

Read more

Chăm Sóc

Bible Text: I Phi-e-rơ 5:1-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Hội Thánh, Truyền Giảng ...

Read more

Ý Nghĩa Thánh Lễ Báp-têm

Bible Text: Rô-ma 6:4 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Báp-têm ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Thi Thiên 90:12; Rô-ma 7:22-23; II Cô-rinh-tô 4:16; Ê-phê-sô 2:1-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top