Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Sống Với Chính Mình

Bible Text: II Cô-rinh-tô 5:11-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Tựa đề: Sống Với Chính Mình Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-21 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chức Vụ Giải Hòa 11. Vậy do biết kính sợ Chúa, chúng tôi cố gắng thuyết phục mọi người; Ðức Chúa Trời biết rõ chúng tôi và tôi hy vọng rằng lương tâm anh chị em cũng biết rõ chúng tôi. 12. Chúng tôi không m ...

Read more

Ơn Của Cứu Chúa Giê-xu

Bible Text: II Cô-rinh-tô | Preacher: Mục sư Lê Vĩnh Thạch | Series: II Cô-rinh-tô Lòng Dâng Hiến Rộng Rãi 1. Thưa anh chị em, chúng tôi muốn anh chị em biết về ân sủng Ðức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh ở Ma-xê-đô-ni-a; 2. đó là trong khi họ chịu hoạn nạn thử thách nặng nề, lòng họ vẫn đầy niềm vui; và trong khi họ chịu cảnh nghèo khó cùng cực, lòng rộng rãi của họ vẫn cứ giàu thêm. 3. Tôi có thể làm c ...

Read more

Đặt Lại Vấn Đề

Bible Text: II Cô-rinh-tô 11:1-6 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Danh Nhân Trong Kinh Thánh, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Sống Đẹp Lòng Chúa

Bible Text: II Cô-rinh-tô 5:1-10 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Thi Thiên 90:12; Rô-ma 7:22-23; II Cô-rinh-tô 4:16; Ê-phê-sô 2:1-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 8 Phần 1

Bible Text: II Cô-rinh-tô 008 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 1

Bible Text: II Cô-rinh-tô 001 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 8 Phần 2

Bible Text: II Cô-rinh-tô 008 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 2 Phần 1

Bible Text: II Cô-rinh-tô 002 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô – Chương 9 Phần 1

Bible Text: II Cô-rinh-tô 009 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top