Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Chúng Ta Là Ai

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 2

Bible Text: Thi Thiên 90; I Phi-e-rơ 2:11-12 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus

Bible Text: I Phi-e-rơ 3:8-22 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Đức Chúa Jesus Sứ điệp: Ý Nghĩa Sự Chết Của Đức Chúa Jesus Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 3:8-22 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang Khuyên Chịu Khổ Vì Lẽ Phải 8. Sau cùng, xin tất cả hãy đồng tâm nhất trí với nhau, hãy thông cảm nhau, hãy thương mến nhau trong tình anh chị em, hãy nhân từ và khiêm nhường. 9. Ðừng lấy ác trả ác, đừng lấy nguyền ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 1 Phần 2

Bible Text: I Phi-e-rơ 001 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 5 Phần 2

Bible Text: I Phi-e-rơ 005 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 1 Phần 3

Bible Text: I Phi-e-rơ 001 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 1 Phần 4

Bible Text: I Phi-e-rơ 001 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 2 Phần 1

Bible Text: I Phi-e-rơ 002 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 2 Phần 2

Bible Text: I Phi-e-rơ 002 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Phi-e-rơ – Chương 2 Phần 3

Bible Text: I Phi-e-rơ 002 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top