Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Đồng Tâm Nhất Trí

Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: I Cô-rinh-tô ...

Read more

Tình Yêu Nhập Thể

Bible Text: I Cô-rinh-tô 13:4-7 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Tình Yêu ...

Read more

Phục Sinh

Bible Text: I Cô-rinh-tô 15:35-52 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phục Sinh ...

Read more

Đám Cưới Tại Ca-na

Bible Text: Ê-sai 62:1-6; I Cô-rinh-tô 12:4-11; Giăng 2:1-12 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Sự Kêu Gọi

Bible Text: I Cô-rinh-tô 6:14-20; I Phi-e-rơ 2:9-10 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Thuận Phục

Bible Text: I Cô-rinh-tô 11:2-16 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh, Nếp Sống Của Người Tin Chúa Sứ Điệp: Thuận Phục Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 11:2-16 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang   Phong Tục Phụ Nữ Trùm Ðầu 2. Tôi có lời khen anh chị em, vì anh chị em luôn nhớ đến tôi trong mọi sự, và duy trì những truyền thống tôi đã truyền lại cho anh chị em. 3. Nhưng tôi muốn anh chị em biết ...

Read more

Chúa Phục Sinh

Bible Text: Phi-líp 3:4-10; I Cô-rinh-tô 15:34 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Lễ Phục Sinh Sứ Điệp: Chúa Phục Sinh Kinh Thánh: Phi-líp 3:4-10; I Cô-rinh-tô 15:34 Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 4. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa, 5. tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Y-sơ-ra- ...

Read more

Hầu Việc Chúa

Bible Text: I Cô-rinh-tô 15:58 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Ân Tứ Dư Dật

Bible Text: I Cô-rinh-tô 1:4-9 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Nghiên Cứu I Cô-rinh-tô ...

Read more

Xây Nhà Thiêng Liêng

Bible Text: I Cô-rinh-tô 3:1-15 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: I Cô-rinh-tô ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top