Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Trong Tay Chúa

Bible Text: Gióp 42 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Thử Thách Của Người Công Chính

Bible Text: Gióp 1:1- 2:10 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Tựa đề: Thử Thách Của Người Công Chính Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Kinh Thánh: Gióp 1:1-2:10 Gia Ðình của Gióp 1. Trong xứ U-xơ có một người tên Gióp. Ông thật là một người trọn vẹn và ngay thẳng, một người kính sợ Ðức Chúa Trời và lánh xa điều ác. 2. Ông sinh được bảy con trai và ba con gái. 3. Ông có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm t ...

Read more

Hát Mừng Trong Đêm

Bible Text: Gióp 35:9-10 | Preacher: Mục sư Hồ Hiếu Hạ | Series: Gióp, Nếp Sống Của Người Tin Chúa 9. Tại vì nhiều sự hà hiếp, nên người ta kêu oan, Bởi tay kẻ có cường quyền áp chế, nên họ kêu cứu. 10. Nhưng không ai hỏi rằng: Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo hóa của tôi, ở đâu? Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm. ...

Read more

Sự Thử Thách Của Người Công Bình

Bible Text: Gióp 1:1-22 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Danh Nhân Trong Kinh Thánh, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Cuộc Đời Của Một Người Công Chính

Bible Text: Gióp 1-4 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Danh Nhân Trong Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gióp – Chương 3

Bible Text: Gióp 003 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gióp – Chương 24-26

Bible Text: Gióp 024-026 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gióp – Chương 4

Bible Text: Gióp 004 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gióp – Chương 27

Bible Text: Gióp 027 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Gióp – Chương 5-7

Bible Text: Gióp 005-007 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top