Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Chúa Bình An

Bible Text: Ê-sai 9:5-6 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Bình An

Bible Text: Lu-ca 1:1-20 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Đám Cưới Tại Ca-na

Bible Text: Ê-sai 62:1-6; I Cô-rinh-tô 12:4-11; Giăng 2:1-12 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Đức Tin Cứu Rỗi

Bible Text: Ê-sai 22:15; Rô-ma 11; 16; Ma-thi-ơ 16:1-4 ...

Read more

Nhận Thức Trong Năm Mới

Bible Text: Ê-sai 6:1-13 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Năm Mới Tựa đề: Nhận Thức Mới Kinh Thánh: Ê-sai 6:1-13 Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu 1. Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. 2 Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chơn và hai cái dùng để bay. 3 Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lê ...

Read more

Biết Chúa

Bible Text: Ê-sai 53:1-6 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Chúa Đến

Bible Text: Ê-sai 52:7-12; Lu-ca 4:14-21 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Chúa Đã Đến

Bible Text: Ma-thi-ơ 4:16 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh Tựa đề: Chúa Đã Đến Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:16 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân "Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Một vầng chân quang đã bừng lên cho những người đang ngồi trong bóng của tử thần." Ma-thi-ơ 4:16   ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-sai – Chương 38-39

Bible Text: Ê-sai 038-039 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-sai – Chương 7

Bible Text: Ê-sai 007 | Preacher: John Vernon McGee | Series: Tìm Hiểu Kinh Thánh ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top