Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Bố Cục Bài Giảng

Bố Cục Bài Giảng

Lời Ban Biên Tập:

Theo yêu cầu của một số độc giả, nhằm hổ trợ những người hầu việc Chúa và các sinh viên thần học, Thư Viện Tin Lành sẽ phổ biến loạt bài Bố Cục Những Bài Giảng.  

Nếu giảng luận theo đề tài, quý vị có thể tham khảo những bài giảng của  Mục sư Phan Thanh Bình, Thông thường, mỗi tháng Mục sư Phan Thanh Bình giảng theo một chủ đề. Bốn hoặc năm bài giảng trong tháng được biên sọan theo cùng một chù đề đó.  Sau một năm, 52 bài giảng trong năm được gom lại và in thành một cuôn sách bố cục bài giảng.  Dưới đây là vài ví dụ.

Nếu giảng luận theo lối giải kinh, quý vị có thể tham khảo tài liệu Cùng Học Kinh Thánh của Thư Viện Tin Lành để dựa vào đó mà soạn bài giảng.  Tài liệu này được Thư Viện Tin Lành soạn theo từng sách trong Kinh Thánh.  Mỗi sách sẽ bắt đầu với phần giới thiệu, và sau đó mỗi tuần sẽ nghiên cứu một phân đoạn ngắn, bắt đầu từ câu đầu tiên trong sách đó và dần dần cho đến câu cuối cùng. Dưới đây là một số sách đã và đang phát hành:

Thư Viện Tin Lành sẽ cố gắng phổ biến nội dung tất cả những sách đã trình bày ở trên trước cuối tháng Tư năm 2023.

Trong tương lai,  Thư Viện Tin Lành sẽ phổ biến thêm bố cục những bài giảng mà các mục sư Việt Nam và ngoại quốc. 

Cầu xin Chúa ban phước trên chức vụ của quý vị.

Kính mến trong Chúa.

Ban Biên Tập Thư Viện Tin Lành

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top