Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 11a

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 11a

BookCover

Chương 11

NGÔI VỊ VÀ QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH  LINH
(The Personality and Power of the Holy Spirit)

Có nhiều thứ chúng ta không thấy được nhưng chúng ta tin chắc là có. Thật ra, có một sự kiện được một trong năm giác quan xác nhận nhưng bốn giác quan kia lại không nhận  ra.

Không ai thấy, nghe, hay ngửi được sự đau đớn, nhưng ai cũng có thể “cảm thấy” đau đớn. Không ai thấy được gió, nhưng chúng ta biết nó bẻ cong cây cối và tung sóng biển lên. Không ai thấy được điện, nhưng chúng ta biết nó có, vì ta thấy năng lực của nó khắp nơi quanh ta.

NGÔI VỊ CỦA ĐỨC THÁNH LINH

(The Personality of the Holy Spirit)

Chưa hề có ai thấy Đức Thánh Linh. Nhưng những ai sẵn lòng dẹp mọi định kiến mà suy xét về những hiện tượng do sự hiện diện của Ngài đem lại, thì sẽ thấy có nhiều bằng chứng hùng hồn về quyền năng của Ngài.

Chúng ta đã học biết rằng Ba Ngôi vị của Thượng Đế đều có quyền năng và vinh hiển như nhau. Chúng ta đã học về những thuộc tính chung của Ba Ngôi, như vậy chúng ta chỉ cần học những thuộc tính riêng của Đức Thánh Linh có liên quan đến những người tin Chúa. Vì có nhiều người không những chỉ chối thần tánh mà còn chối luôn “Ngôi vị của Thánh Linh” nên chúng ta cần bắt đầu ngay từ điểm này.

Những bài học về công tác sáng tạo và quan phòng giúp ta hiểu được ngôi vị của Đức Chúa Cha. Sự nhập thể, các phép lạ, và sự phục sinh là bằng chứng then chốt cho ngôi vị của Đức Chúa Con. Nhưng các công tác và hành động của Đức Thánh Linh thật là kỳ bí đó là nói về ảnh hưởng, ân tứ và quyền năng của Ngài — đến nỗi có người cho rằng Ngài chỉ là biểu hiện hay là ảnh hưởng của thần tánh Thượng Đế chớ không phải là một ngôi vị. Ngài thường được gọi là “hơi thở”, “gió”, “năng lực” và thường được liên kết với những biểu hiện như “dầu”, “lửa”, và “nước” khiến cho một số người lầm tưởng rằng Ngài là một ảnh hưởng phát xuất từ Thượng Đế.

Có cần phải biết Thánh Linh là một ngôi vị hay không? Nếu Thánh Linh là một ngôi vị thì Ngài đáng được tôn thờ, tin cậy, và yêu mến, và người tín đồ của Chúa không được quyền rút bỏ vinh dự đáng dành cho Ngài. Nếu Thánh Linh là một ngôi vị vô cùng khôn ngoan, thánh khiết, và yêu thương, thì chúng ta phải làm sao để được Ngài chiếm hữu và sử dụng để tôn vinh Ngài. Việc chúng ta được Đức Thánh Linh chiếm hữu, khác hẳn việc chúng ta ra sức chiếm hữu Đức Thánh Linh.

Ba Ngôi Vị

Bao nhiêu lần chúng ta hát bài “Tôn Vinh Chân Thần” mà không để ý tới những chữ trong đó.  Nếu chúng ta không nhận biết rằng mình cũng đang ca ngợi Đức Thánh Linh như là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con thì chúng ta không nên hát bài này để ca ngợi Ba Ngôi.  “Vinh quang thuộc về Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh.” Bài ca “Gloria” công bố thần tính và ngôi vị của Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta đã cho rằng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con có ngôi vị, thì bắt buộc Đức Thánh Linh cũng phải như vậy. Kinh Thánh cho ta những bằng chứng trong:

            Công Cuộc Sáng Tạo (Sáng 1:26)

Khi Thượng Đế sáng tạo con người, Ngài không nói “ta” hãy làm nên con người, mà nói “chúng ta” hãy làm nên con người. Nghĩa là cả Ba Ngôi Thượng Đế cùng nói: “Chúng ta hãy cùng làm Đấng Tạo Hóa của con người.”  Trong kế hoạch cứu chuộc, cả Ba Ngôi cũng cùng thỏa thuận: “Chúng ta hãy cứu rỗi loài người.”  Thật là một niềm an ủi ngọt ngào khi chúng ta nghĩ rằng không phải chỉ một ngôi vị mà cả Ba Ngôi vinh hiển cùng tuyên bố: “Chúng ta” sẽ cứu rỗi con người.

            Lễ Báp Têm (Mat 28:19)

Lễ Báp têm được cử hành nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh. Ở đây không ai có thể nghĩ rằng Đức Thánh Linh chỉ là một năng lực. Ngài là một ngôi vị.

            Lời Chúc Phước (II Cô 13:14)

Chúng ta rất quen thuộc với lời chúc phước trích từ Kinh Thánh để kết thúc buổi thờ phượng. Trong lời này, Đức Thánh Linh cũng giữ địa vị ngang  hàng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. “Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy.”

Những Thuộc Tính Của Thượng Đế

Kinh Thánh không những chỉ nói về vị phẩm của Ngài tương đương với hai ngôi vị khác trong Thượng Đế, mà còn ghi lại những thuộc tính của Thượng Đế nơi Ngài nữa.

            Đấng Vĩnh Cửu (Hê 9:14)

Cần nên nhớ rằng người tin Chúa được sống đời đời, nhưng họ có một khởi đầu. Thật ra mọi người dù bắt đầu lúc nào trong thời gian, cũng đều tồn tại mãi mãi hoặc trong cõi cực lạc hay trong nơi phán xét. Tuy  nhiên, Thượng Đế không có khởi đầu hay chấm dứt, mà tồn tại vĩnh cửu.

            Đấng Toàn Tại (Thi 139:7-10)

Thánh  Linh hiện diện khắp mọi nơi: “Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Ngài?”

            Đấng Toàn Năng

Chúa chúng ta do một trinh nữ sinh ra (Lu 1:35)  đó là công việc quyền năng của Đức Thánh Linh, Ngài là Đấng Toàn Năng.

Chúng ta ngạc nhiên trước nhóm người được Chúa chọn để tiếp nối công việc của Ngài khi Ngài ra đi. Đây là những con người thất học, không tiền, không thế lực. Hơn nữa, họ lại thiếu niềm tin và can đảm đến nỗi bỏ Ngài chạy trốn khi Ngài bị bắt đưa đi xét xử. Thế mà những người này đã gây chấn động, không những tại Giê-ru-sa-lem, mà còn cả Châu Á và Châu Âu, đến nỗi người ta đã nói: “những tên làm đảo lộn thế giới này, cũng đến đây.”  Không phải những người đó đã biến cải thế giới, mà là quyền năng vô hạn của Đức Thánh Linh đã hành động qua họ (Công 4:31-33; 17:6).

            Đấng Toàn Tri

Phao-lô, một học giả có đầy đủ kiến thức để đương đầu với những bộ óc khôn sáng của người Hy Lạp, đã khiêm nhường nhìn nhận với họ rằng sự giảng dạy của ông “Chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép” (I Cô 2:1-11)

Những Đặc Điểm Của Một Ngôi Vị

            Dùng Đại Danh Từ Chỉ Ngôi Vị

Trong tiếng Hy lạp, chữ “thần linh”là trung tính và cần phải đi với một đại danh từ trung tính. Tuy nhiên, trái với cách dùng thông thường, Giăng 16:7-8, 13-14 đã dùng đại danh từ giống đực đến 12 lần. Đây không phải là nhân cách hóa, mà là một xác quyết về ngôi vị của Đức Thánh Linh. Nói vậy không có nghĩa là ngôi thứ ba của Thượng Đế có tay chân như người. Cần phân biệt ngôi vị và thể dạng. Một ngôi vị có thể cảm, nghĩ, và thực thi năng lực. Tất cả những chức năng đó của Đức Thánh Linh đều đã được Kinh Thánh đề cập đến.

            Có Những Thuộc Tính Của Một Ngôi Vị

            Trí Tuệ

Đức Thánh Linh có tâm trí (Rô 8:27)   – một đặc điểm của ngôi vị. Ngài dò xét những chân lý sâu nhiệm nhứt của Thượng Đế, biết những điều Ngài truyền dạy để hiểu được mục đích của Ngài (I Cô 2:10-11). Một ảnh hưởng đơn thuần có thể làm điều đó chăng?

            Tình Cảm (Rô 15:30; Ê-phê-sô 4:30)

Có bao giờ bạn nghĩ đến “Tình yêu của Đức Thánh Linh?” Tình yêu của Đức Chúa Cha thật vô hạn, nó rộng đến bao trùm cả thế gian, nó lớn đến nỗi đã ban Con Một yêu dấu của Ngài để cứu rỗi họ. Tình yêu của Đức Chúa Con cũng không thể nào quan niệm nổi, nó khiến Ngài lìa bỏ vinh quang của thiên đàng để đến chịu chết cho tội nhân. Dầu vậy, tình yêu của Đức Chúa Cha cũng vô ích, sự hy sinh của Đức Chúa Con cũng chẳng đến đâu, nếu không có tình yêu kiên nhẫn vĩ đại của Đức Thánh Linh hành động trong lòng chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh bày tỏ trong chương trình cứu rỗi nhân loại.

            Ý Chí

Đức Thánh Linh có ý muốn riêng của Ngài (I Cô 12:11; Công 16:6-7). Khác với các thiên sứ chỉ làm theo mạng lịnh của Thượng Đế, “vâng theo tiếng Ngài” (Thi 103:20).

Sứ đồ Phao-lô muốn giảng trong tỉnh A-si, nhưng Đức Thánh Linh muốn khác. Bởi vậy, sau đó ông đã được đặc ân phục vụ hai năm tại Ê-phê-sô, một thành phố trung tâm tại đó. (Công 19:10)

Tình Cảm

Có Thể Buồn

Ê-phê-sô 4:30 nói Đức Thánh Linh buồn. Chúng ta không thể làm buồn lòng Đức Thánh Linh nếu Ngài chỉ là một năng lực hay ảnh hưởng. Chúng ta có thể làm Ngài đau lòng. Mỗi một lời nói độc ác, mỗi một hành động ích kỷ, mỗi một tư tưởng ô uế đều làm buồn lòng Đức Thánh Linh.

Bị Chống Đối

Bài giảng của Ê-tiên là một trong những bài giảng tuyệt vời trong Kinh Thánh và là một bài giảng lên án người Do Thái tới nỗi họ ném đá cho ông chết.  Trong bài giảng ông tuyên bố rằng qua bao thế hệ dân Do Thái cứ cố chấp và chống lại Đức Thánh Linh (Công 7:51).

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top