Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 8c

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 8c

BookCover

MỤC ĐÍCH CỦA SINH TẾ

(Purpose of the Sacrifice)

Tại sao con Áp-ra-ham được thoát chết, mà Con Đức Chúa Trời lại bị hy sinh? Tại sao Chúa Giê-xu cần phải nhận chịu cái chết đau đớn và nhục nhã?

Làm Ứng Nghiệm Lời Kinh Thánh (Lu-ca 24:25-26; I Cô-rinh-tô 15:3)

Sự hy sinh của Chúa Cứu Thế là cần thiết để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Chúa đã tuyên bố như vậy với những người bạn đồng hành trên đường về Em-ma-út. Đó điều Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô. Lời Đức Chúa Trời không thể bị bôi xóa, vì vậy “Chiên con bị giết từ buổi sáng thế” đến kỳ đã hiện ra để thi hành thánh chỉ bất di bất dịch.

Tính Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời (Thi 47:8; 24:3-4; Ê-sai 6:3)

Trong một bài học trước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết trọn vẹn, đối với Đức Chúa Trời, tội lỗi dù ở mức độ nào cũng đều ghê khiếp, đen tối, sa đọa. Toàn thể bản tính Ngài đều kinh tởm tội lỗi đến tột cùng. Kinh Thánh dạy rõ rằng những người tội lỗi mà dám mạo hiểm vào trước sự hiện diện thánh của Ngài thì sẽ bị án chết. Một Đức Chúa Trời chính trực không thể bỏ qua tội lỗi. Làm vậy là đi ngược lại tính thánh khiết của Ngài và sẽ tạo nên rối loạn đạo đức trên thế gian.

Tình Trạng Tội Lỗi Của Con Người (Rô 3:10-20; Ga-la-ti 3:13-14)

Mọi người đều phạm tội. Kinh Thánh dạy rõ ràng như vậy. Mọi người đều dự phần trong sự vi phạm của thủy tổ loài người, vì bất tuân lời Đức Chúa Trời, đã sa ngã khỏi tình trạng thánh khiết khi họ được dựng nên mà đưa cả hậu tự mình vào tình trạng tội lỗi, khốn cùng, đó là nguyên tội. Vì tình trạng tội lỗi của con người mà luật pháp được ban hành. Luật pháp Đức Chúa Trời không giải trừ tội lỗi mà làm cho nó nổi bật hơn.

Khi nhìn vào sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và tình trạng tội lỗi của con người, một câu hỏi được nêu lên: Đức Chúa Trời có thể bày tỏ tình yêu Ngài cách nào để tính thánh khiết của Ngài không bị chiết giảm khi Ngài ban ơn tha thứ cho tội nhân? Nếu muốn đem con người đến gần Đức Chúa Trời thì phải có cách nào giải trừ tội lỗi, vì dầu rằng Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, Ngài vẫn luôn ghét tội lỗi.

 

SINH TẾ ĐỀN TỘI

(Rô-ma 3:25; I Giăng 2:2; 4:10)

(Propitiation Through Sacrifice)

Đền chuộc tức là làm thỏa mãn. Cái nắp che phủ hòm giao ước là tiêu biểu cho Đấng Cứu Thế. Tân Ước gọi đó “che đậy”, được trình bày trong bối cảnh làm hòa với Đức Chúa Trời, hoặc được chuộc tội (Xuất 25:17, 22; Hê-bơ-rơ 9:5; Rô-ma 3:25). Đấng Cứu Thế chết thay cho tội lỗi con người là hành động làm thỏa mãn những đòi hỏi thánh khiết cho công bình của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và tội nhân. Bởi vậy, tất cả những ai đến với Đức Chúa Trời nhờ vào hồng ân của thập tự giá đều được tha thứ tội lỗi, được hưởng sự sống đời đời, và được địa vị trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời (Công chính hóa). Sự chết của Chúa Cứu Thế là lý do chính đáng để Đức Chúa Trời công chính có thể công chính hóa tội nhân mà không phải chước giảm sự thánh khiết và công chính của Ngài. Hãy luôn luôn nhớ rằng “Chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời” và “chăm về xác thịt sanh ra sự chết” (Rô-ma 8:6-7). Đức Chúa Trời không thể nào tiếp xúc với con người trước khi họ được tẩy trừ tội lỗi, và chỉ có huyết Chúa Cứu Thế mới đủ sức làm việc đó.

Đủ Cho Mọi Người (Hê-bơ-rơ 2:9)

Chúa nếm sự chết vì mọi người, và mọi tội nhân dù hạng nào, mức độ nào, điều kiện nào cũng đều có thể dự phần hưởng phước lành của công cuộc cứu chuộc. Người Hy Lạp chỉ mời những kẻ có văn hóa, người La-mã chỉ kêu gọi những kẻ mạnh, người Do Thái tin rằng chỉ những kẻ có đạo mới được cứu rỗi. Chúa Cứu Thế kêu gọi mọi người hãy đến: “Kẻ nào muốn! Hãy nhận lấy nước sự sống cách miễn phí” (Khải Huyền 22:17). Lời mời dự phần phước lành qua sự chết của Chúa có tính cách phổ cập cho mọi người.

Có Hiệu Quả Cho Người Tin

Đức Chúa Trời tối tôn ban lệnh ân xá cho tội nhân bất xứng, có quyền đặt điều kiện cho ai muốn được hưởng. Cần phải nhận lấy ơn ban của Đức Chúa Trời mới được. Sự cứu rỗi do sự chết hy sinh của Chúa Cứu Thế đem lại, là vô giới hạn, nhưng chỉ kẻ nào tin và nhận lấy thì mới được cứu.  (Giăng 3:16-18; 5:40)

 BookCover

QUYỀN NĂNG CỦA SINH TẾ

(The Power of the Sacrifice)

Hầu như không thể nào đo lường hết kết quả sâu xa của sự chuộc tội. Mọi phước lành vật chất cũng như tinh thần đến với con người trong lịch sử thế giới đều do sự chết của Chúa đem lại. Không có nó, Đức Chúa Trời không thể ban phước, vì rằng con người, do tội lỗi họ, đã đánh mất quyền hưởng phước của Đức Chúa Trời. Phải dành cả cõi đời đời tìm hiểu mới thấy hết ý nghĩa của sự hy sinh vĩ đại. Hãy quan sát quyền năng của nó trên tội lỗi.

Cứu Khỏi Hình Án Tội Lỗi (Rô 3:24; 5:1; 8:1; Tít 2:14)

Chúa Cứu Thế đã chết thay chúng ta trên đồi Gô-gô-tha, chịu hình phạt tương xứng với tội lỗi chúng ta, để chúng ta được cứu khỏi tội và hình phạt của tội, nhờ đức tin  nơi Ngài.

Bảo Vệ Khỏi Quyền Năng Tội Lỗi (Rô 6:6-18; 8:12)

Dầu Sa-tan không thể thay đổi vận mạng của người tin, nó vẫn có thể cám dỗ họ phạm tội. Nhưng có “quyền trong huyết” Chúa Giê-xu để giúp cho người tin thắng hơn sự cám dỗ (Hê-bơ-rơ 2:18). Tội lỗi không còn quyền thống trị trên người nữa (Rô-ma 6:12-18)

Phân Cách Khỏi Sự Hiện Diện Của Tội Lỗi (Khải 21:27)

Người tin Chúa có thể vững vàng trông đợi được vào ở thánh khiết, hạnh phúc, nơi tội ác không thể đến gần được. Có được một chỗ ở mà họ chẳng đáng được như vậy là nhờ sự chết của Chúa Cứu Thế.

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top