Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2c

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2c

BookCover

ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN  NĂNG ( God is Omnipotent)

Quyền năng Đức Chúa Trời  là vô hạn và không chấp nhận bất kỳ một hạn chế hay ràng buộc nào, ngoại trừ lúc Ngài muốn. Đối với Ngài, nghĩ là làm; quyết định là thi hành. “Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao?” (Dân Số Ký 23:19).  Ngài phán điều gì thì có ngay điều ấy. Vì Ngài là toàn vẹn nên không phải thí nghiệm, thực hiện công tác một lần đủ cả, không cần phải tu chỉnh.

Quyền Năng Đức Chúa Trời Trong Công Cuộc Sáng Tạo
(Thi Thiên 33:4-9; Ê-sai 40:12-17)

Chương đầu của sách Sáng Thế Ký không phải là chỗ duy nhất trong Kinh Thánh kể lại công cuộc sáng tạo. Sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời  trong việc kiến tạo trái đất được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tác giả Thi Thiên nói rằng các từng trời bởi lời Đức Chúa Trời tạo thành, và quần thề các  ngôi sao được thành hình do “hơi thở của  miệng Ngài”

Khi chúng ta cảm thấy thế giới càng ngày càng lớn hơn và con người càng ngày càng vĩ đại hơn, thì nên đọc Ê-sai 40. Hãy chú ý đặc biệt vào các câu 12-17 đã tán dương quyền năng của Đức Chúa Trời.

Quyền Năng Bảo Vệ Của Đức Chúa Trời
(Giê-rê-mi 32:17- 24)

Giê-rê-mi đang ở tù khi ông dâng lên lời cầu nguyện này. Lúc đó vào khoảng cuối cuộc bao vây thành Giê-ru-sa-lem của vua Nê-bu-cát-nết-sa. Vì  vị tiên tri nhất  quyết rằng cuối cùng  thành sẽ bị chiếm nên ông bị bỏ tù. Trong hoàn cảnh đó, đức tin của ông nơi Đấng Toàn Năng vẫn không lay chuyển. Ông đến với Đức Chúa Trời với niềm tin rằng chẳng có gì là quá khó đối với đã Đấng dựng nên trời và đất (c. 17). Điều đáng chú ý là khi Giê-rê-mi cầu nguyện xong, Đức Chúa Trời trả lời ông bằng thứ ngôn ngữ toàn năng của Ngài (c. 27). Giê-rê-mi tán dương quyền năng Đức Chúa Trời trong cách Ngài đối xử với dân Y-sơ-ra-ên (c. 20-24)

Quyền Năng Đức Chúa Trời Trên Thiên Nhiên
(Thi Thiên 107:25-29; Ma-thi-ơ 8:24-27)

Thi Thiên 107 mô tả một trận bão giữa biển. Những lượn sóng lớn đe dọa nhận chìm tàu xuống đáy biển. Các thủy thủ lảo đão trên sàn tàu như “người say rượu”. Nhưng khi người ta kêu cầu Đức Chúa Trời  can thiệp thì sóng êm, bão lặng ngay. Khi Đức Chúa Trời can thiệp vào định luật thiên nhiên thì đó gọi là phép lạ. Phép lạ không phải chỉ xảy ra trong thời của Chúa Giê-xu, mà ngay trong thời nay; nhiều người cũng làm chứng Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện khiến trời đổ mưa, cơn cháy rừng bị đổi hướng.

Quyền Năng Đức Chúa Trời Trên Con Người
(Xuất 5:2; 12:30-31; Đa-ni-ên 4: 30-37)

Nhiều bậc quân vương lỗi lạc trên thế giới thách đố Đức Chúa Trời toàn năng nhưng rồi mới biết rằng ngôi vị và quyền hành của mình là do Đức Chúa Trời ban cho (Châm 8:15-16). Khi đại đế Napoléon kéo đại quân Âu châu sang chinh phục nước Nga, có người đã nhắc nhở ông rằng “mưu sự tại nhân, thành  sự tại thiên.” Vị hoàng đế đã chinh phục cả Âu châu trả lời, “Mưu sự tại ta mà thành sự cũng tại ta”. Đội quân tinh nhuệ của ông đã từng bách chiến bách thắng, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng những hoa tuyết nhỏ xíu để chôn vùi tên tuổi họ. Đức Chúa Trời cũng đã dùng một cơn bão để triệt hạ Hạm Đội Vô địch của vua Philíp II của nước Tây Ban Nha.

Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trên Sa-tan
(Gióp 1:10, 12; 2:6; Lu 22:31-32)

Sa-tan, vua của các thế lực mờ tối, được gọi là thần của đời này (II Cô-rinh-tô 4:4), vì vậy nó chế ngự toàn bộ thế gian. Nhưng Sa-tan không có quyền gì trên con cái Đức Chúa Trời  chỉ trừ khi Ngài cho phép. Trường hợp Gióp và Phi-e-rơ cho ta thấy rõ điều đó. Đức Chúa Trời có quyền hạn chế quyền lực của Sa-tan cũng như Ngài có thể chận đứng những lượn sóng dữ của đại dương. Một ngày kia Đức Chúa Trời tòan năng sẽ thống trị trời đất, và ma quỉ  sẽ bị  “ném  vào hồ lửa và diêm sinh, nơi con thú và tiên tri giả đang ở, chúng sẽ đau đớn ngày đêm cho đến đời đời “ (Khải Huyền 20:10)

Quyền Năng Đức Chúa Trời Trong Công Cuộc Cứu Chuộc
(Công Vụ 9:3-6; 16:30-34)

Đức Chúa Trời đã thay đổi nhanh chóng cuộc đời Sau-lơ, kẻ tàn hại Hội Thánh và người cai ngục thành Phi-líp lúc người này sắp sửa tự tử. Hàng ngàn người ngày nay có thể minh chứng tương tự về quyền năng giải cứu của Đức Chúa Trời. Một trong những câu chuyện tỏ rõ quyền năng Đức Chúa Trời là chuyện của bộ lạc  da đỏ Aucas hung dữ đã được biến đổi nhờ ảnh hưởng của Tin Lành sau cái chết tuẫn đạo của năm  nhà  truyền giáo ở Ecuador vào năm 1956. Câu chuyện được kể lại trong cuốn The Savage My Kinsman (Người Man Rợ – Bà Con Của Tôi) của Elizabeth Elliot.

Quyền Năng Đức Chúa Trời Trong Sự Định Đoạt (God’s power to will)

Tính toàn năng của Đức Chúa Trời  tùy thuộc vào ý định của Ngài. Chính cá tính toàn hảo kiểm sóat năng lực  vô biên  của Ngài mới lớn hơn sự toàn năng của Ngài. Tính đạo đức toàn vẹn của Đức Chúa Trời khiến Ngài không thể lạm dụng sự toàn năng của Ngài; như vậy ý muốn của Đức Chúa Trời tùy thuộc bản tính của Ngài.

  • Đức Chúa Trời là khôn ngoan vô hạn nên không thể muốn một điều ngu dại
  • Đức Chúa Trời là công bình vô hạn nên không thể muốn một điều bất công
  • Đức Chúa Trời là tốt lành vô hạn nên không thể muốn một điều xấu xa
  • Đức Chúa Trời là tinh sạch vô hạn nên không thể muốn một điều bất khiết

ĐỨC CHÚA TRỜI TOÀN TẠI (God is Omnipresent)

Tính toàn tại của Đức Chúa Trời  đi liền với tính toàn năng và  toàn tri  của Ngài. “Có ai ẩn núp nơi bí mật mà Ta không thấy được chăng? Chẳng phải Ta hiện diện mọi nơi, khắp các tầng trời và đất sao? Đức Giê-hô-va phán vậy” (Giê-rê-mi 23:24). Đức Chúa Trời thấy được mọi sự có nghĩa là Ngài luôn luôn hiện diện. Những người phiếm thần cho rằng Đức Chúa Trời ở trong mọi sự, nhưng Kinh Thánh dạy rằng Đấng Tạo Hóa ở ngoài tạo vật của Ngài. Các nhà  thiên  văn  không đo được biên giới của vũ trụ,  cũng vậy, con người không thể nào hiểu được thuộc tính này của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 139 nói về sự toàn tri của Đức Chúa Trời (c. 1-6)   sự toàn năng của Đức Chúa Trời (c. 13-19), và đặc biệt là sự toàn tại  của Đức Chúa Trời (c. 7-12). Đa-vít nhận biết rằng ông không đi đâu khỏi mắt Chúa cũng như ông không thể ra xa khỏi trí tuệ và quyền năng của Ngài.  Những câu này và nhiều chỗ khác trong Kinh Thánh dạy rõ rằng Đức Chúa Trời có mặt và hành động ở khắp mọi nơi. (Gióp 22:12-14, Giê-rê-mi 23:23-24).

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top