Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2a

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 2a

Ba Ngôi Thiên Chúa

BookCover

Chương 2

ĐỨC CHÚA TRỜI VÔ HẠN

(The Infinitude of God)

Tác giả Thi Thiên viết “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng tôn ngợi; sự vĩ đại vô cùng của Ngài không ai thấu hiểu được” (Thi Thiên 145:3)  Ngay cả thời đại nguyên tử với bao nhiêu kiến thức khoa học hiện nay cũng không thể nào thay đổi được sự nhìn nhận khiêm tốn đó. Kinh Thánh nêu rõ những thuộc tính của Đức Chúa Trời, nhưng đặc tính nào của Ngài cũng vượt quá tầm hiểu biết của con người. Tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời đều toàn vẹn và vô hạn.  Trí hiểu biết hữu hạn của con người không thể nào đo lường Đức Chúa Trời được. Con người chỉ có thể đứng kinh ngạc chiêm nghiệm sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Khi nhìn nhận chiều hướng vô biên không thể nào hiểu thấu, chúng ta nói về sự vô hạn của Đức Chúa Trời.

ĐỨC CHÚA TRỜI VĨNH HẰNG (God is Eternal) 

Xưng nhận Đức Chúa Trời  vĩnh hằng là xác nhận Đức Chúa Trời có sự sống vô hạn.

Chúng ta không thể nào đo được tương lai chưa tới,  nhưng chúng ta có thể đem trí tưởng tượng trở về quá khứ thật xa thẳm để hình  dung ra cõi vĩnh cửu. Chúng ta bảo sách Sáng Thế Ký là sách của những khởi đầu: khởi đầu công cuộc sáng tạo, khởi đầu của con người, khởi đầu của các dân tộc. Nhưng đó chưa hẳn là khởi đầu. Chúng ta còn có thể lui về thời kỳ tạo dựng các thiên sứ, những con trai của Đức Chúa Trời mà ngay từ buổi  bình minh của công cuộc sáng tạo, họ đã có mặt  rồi (Gióp 38:7). Nhưng đó cũng không phải là khởi đầu nữa. Chúng ta còn có thể đi vào  cõi đời đời, khi Đấng Tạo Hóa chỉ có một mình, tất cả mọi tạo vật chỉ mới có trong ý nghĩ vĩ đại của Ngài. Chúng ta có thể để cho trí tưởng tượng bay tới mãi, nhưng  không bao giờ đến chổ khởi đầu, vì cõi đời đời không có điểm đầu cũng không có điểm cuối.

Mặc dù Đức Chúa Trời tạo ra thiên sứ bất tử, và con người, nhưng chỉ có Ngài là không có điểm khởi đầu, và có thể nói Ngài sống vĩnh cửu.  Con người có quá khứ, hiện tại, và tương lai, nhưng Đức Chúa Trời  chỉ có hiện tại. Qúa khứ và tương lai đều là “bây giờ” đối với Ngài. Loài  người còn lại mãi mãi (everlasting)  nhưng Đức Chúa Trời  là vĩnh cửu (eternal)  (Phục Truyền 32:40; Thi Thiên 90:2; I Ti-mô-thê 6:16).

Trong Khải Huyền 1: 8 Chúa xưng Ngài là An-pha và Ô-mê-ga, là chữ đầu và chữ cuối trong bộ mẫu tự Hy lạp, nguyên  ngữ của Kinh Thánh Tân Ước. Như vậy Đức Chúa Trời  vừa là khởi đầu, vừa là  cuối cùng của thời gian. Cõi đời đời không có đầu và cuối, còn thời gian thì có cả hai. Trong Đức Chúa Trời, thời gian bị nuốt chửng trong cõi đời đời và không một ai hiểu được cõi vĩnh cửu ngoài Đức Chúa Trời vĩnh hằng.

ĐỨC CHÚA TRỜI BẤT BIẾN (God is Immutable)

Đức Chúa Trời không thay đổi và chẳng ai thay đổi được Ngài. Đức Chúa Trời vượt lên trên mọi nguyên nhân đổi  thay  và tình huống đổi thay. Tính bất biến này liên hệ với tính vô hạn (Ngài vượt trên không gian) và vĩnh hằng (Ngài vượt trên thời gian). Thế  giới này luôn đổi thay, “song Chúa không hề biến cải”  (Thi Thiên 102:26-27)

Đức Chúa Trời Không Thay Đổi Bản Chất Của Ngài

Là một Đức Chúa Trời với quyền năng vô hạn, tự hữu, không lệ thuộc điều gì, Đức Chúa Trời vượt trên tất cả nguyên nhân hay khả năng thay đổi.  Đức Chúa Trời không thể tăng thêm hay giảm đi. Ngài không nằm trong quy luật phát triển hay tiến hóa nào cả. Trí thức và quyền năng của Ngài chẳng có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn.  Ngài chẳng có thể khôn ngoan hơn hay thánh thiện hơn. Ngài chẳng có thể công chính hay nhân từ hơn trước kia hoặc sau này. Ngài vượt lên trên mọi quy luật chi phối thời gian và biến dịch, vì Lời Ngài chính là quy luật.

Đức Chúa Trời chẳng thể thay đổi quan hệ giữa Ngài với con người. Ta có thể trông chờ gì ở một kẻ nay thế này mai thế khác? Chính vì lòng nhân từ của Chúa không thay đổi nên dân Y-sơ-ra-ên bội đạo mới còn hy vọng. “Vì ta là Đức Giê-hô-va không hề thay đổi, nên các cháu Gia-cốp chẳng bị diệt vong” (Ma-la-chi 3:6)

Đức Chúa Trời Chẳng Đổi Lời Ngài
(Thi Thiên 119:160; Ma-thi-ơ 5:18; Giăng 10:35b)

Con người thất hứa là chuyện thường tình trên thế gian. Tại sao giữa bạn bè bà con với nhau mà mỗi  một giao dịch thương mãi nào cũng làm đầy đủ giấy tờ hợp pháp? Đó chẳng phải vì người ta cho rằng nói miệng dễ bỏ qua hay sao? Chẳng phải vì con người là tạo vật hay thay đổi sao? Có bao nhiêu lần chúng ta bị chính những kẻ mình tin cậy lừa gạt chúng ta? Con người còn là một tạo vật bị hạn chế nữa. Lắm khi họ là nạn nhân của hoàn cảnh, khiến họ không thể nào hoàn thành bổn phận của mình dù họ rất mong muốn. Nói chung, chuyện con người làm sai lời chẳng những là khả hữu mà còn là chuyện đương nhiên nữa. Trái lại, lời Đức Chúa Trời chẳng bao giờ thay đổi.

Đức Chúa Trời Chẳng Đổi Ý
(I Sa 15:11; Giê 26:13)

Nếu Đức Chúa Trời  không thể đổi ý, vậy thì sao có nơi trong Kinh Thánh nói Ngài “ăn năn”?

Thái độ ăn năn này của Đức Chúa Trời không có nghĩa là thay đổi bản tính và mục đích. Ngài lúc nào cũng ghét tội lỗi và yêu thương tội nhân. Dù là trước hay sau khi tội nhân ăn năn thì thái độ Ngài cũng như một. Về căn bản, thái độ Ngài không thay đổi, nhưng Ngài có thể thay đổi cách đối phó với sự thay đổi nơi con người. Ví dụ, thái độ Đức Chúa Trời đối với dân Y-sơ-ra-ên không thay đổi, Ngài ghét tội lỗi của họ, và vì họ miệt mài trong tội  nên họ phải hứng chịu những trừng phạt  của tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời  vẫn yêu thương họ, nên khi họ ăn năn và lìa bỏ tội lỗi thì cách Đức Chúa Trời đối xử với họ cũng do đó  mà đổi thay. Như Strong có nói “Tính bất biến của Đức Chúa Trời không phải như một cục đá không có biến động gì bên trong, mà như một cột thủy ngân, lên xuống theo sự thay đổi của nhiệt độ khí quyển xung quanh”.

(Còn tiếp)

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top