Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 1a

Ba Ngôi Thiên Chúa: Chương 1a

BookCover

Ba Ngôi Thiên Chúa

Lời Giới Thiệu:

Đức Chúa Trời Ba Ngôi là một tín lý quan trọng trong niềm tin Cơ Đốc.  Cách đây hơn 65 năm, Mục sư Tiến sĩ Clarence H. Benson (1879-1954) đã viết một cuốn sách nhỏ giải thích tín lý này cho các tân tín hữu và những người đang tìm hiểu về Đức Chúa Trời của Cơ Đốc giáo.  Sách được xuất bản vào năm 1949 với tựa đề The Triune God. Sau đó, sách được tái bản vào các năm 1962, 1964, và 1970.  Sách được Viện Thần Học Việt Nam (Union University of California) dịch sang tiếng Việt với tựa đề là Ba Ngôi Thiên Chúa.   Đến năm 2004, tên sách trong tiếng Anh được đổi lại là The One True God – Father, Son, and Holy Spirit.    

Được sự cho phép của Viện Thần Học Việt Nam, Thư Viện Tin Lành giới thiệu sách Ba Ngôi Thiên Chúa với bạn đọc.  Bản dịch Việt ngữ được Thư Viện Tin Lành hiệu đính lại, dựa trên ấn bản Anh ngữ phát hành năm 2004.  Hy vọng cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu một số khái niệm căn bản về Đức Chúa Trời; và sau đó, khi đọc Kinh Thánh bạn đọc không cảm thấy bỡ ngỡ khi đối diện với một số vấn đề mà Chúa cho phép xảy ra. 

Ban Biên Tập

Chương 1

BẢN THỂ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

The Nature of God

Môn học về Đức Chúa Trời là một môn học vĩ đại nhất của con người. Đây là một đề tài không bao giờ vơi cạn. Nguồn của mọi hiểu biết về Đức Chúa Trời là chính Đức Chúa Trời. Ngài tự tỏ mình cho con người qua vũ trụ mà Ngài tạo dựng, và qua Thánh Kinh do Ngài cảm thúc. Do đó, các nhà thần học đã phân biệt thần học tự nhiên (natural theology) – những hiểu biết về Đức Chúa Trời qua thiên nhiên, và thần học mặc khải (revealed theology) – những hiểu biết về Đức Chúa Trời qua Thánh Kinh.

Khi con người quan sát thế giới quanh mình, họ thấy có một số bằng chứng về Đức Chúa Trời. Đối với những người có mắt để nhìn, thì “các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài làm” (Thi Thiên 19:1).  Đức Chúa Trời là nhu cầu lớn nhất của thế giới bao la mà chúng ta đang sống; vì vậy, Ngài phải hiện hữu. Việc giải thích cõi tạo vật không có Đấng Tạo Hóa cũng giống như việc liệng dây thừng vào khoảng không rồi leo lên, hay việc xây một ngôi tháp trên không khí vậy.

Tuy nhiên, sự hiểu biết về thiên nhiên – hay thần học tự nhiên – có đủ để giúp ta hiểu biết về Đức Chúa Trời không? Xin đọc Rô-ma 1:18-25.

Phân đoạn Kinh Thánh này mô tả một bức tranh về những người chưa biết Chúa mà Đức Chúa Trời phán với họ qua thiên nhiên. Lời Phao-lô công bố – “Thế gian bởi sự khôn ngoan riêng chẳng biết Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 1:21) – rất đúng với lịch sử các hệ thống tôn giáo. Dầu nhiều tôn giáo không thuộc Cơ Đốc giáo có những ý niệm rất đặc sắc về Ngài, không một tôn giáo nào thể hiện được một quan niệm trọn vẹn về Đức Chúa Trời. Con người cần sự mặc khải của Lời Đức Chúa Trời, và Con Ngài, để hiểu biết về Ngài.

ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ HỮU THỂ SỐNG (God is a Living Being)

Thiên Nhiên Chứng Tỏ (Shown By Nature)

Có nhiều bằng chứng trong thiên nhiên ủng hộ cho niềm tin về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Trải qua nhiều thế kỷ, các nhà thần học Cơ Đốc đã dùng những sự kiện trong thiên nhiên, phát triển thành những luận cứ để xác chứng về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Những lập luận tồn tại lâu hơn hết là:

Vũ Trụ Luận (Cosmological Argument)

Hễ có quả ắt phải có nhân tương ứng. Đã có vũ trụ là hệ quả, tất phải có một nguyên nhân sinh ra nó. Nguyên nhân đó chính là Đức Chúa Trời.

Cứu Cánh Luận (Teleological Argument)

Chữ “teleo” trong tiếng Hy-lap có nghĩa là “dẫn tới kết luận, hòan tất, trọn vẹn, thực hiện.”  Thế giới của chúng ta thể hiện sự khôn ngoan, hài hòa và có chủ đích. Từ thế giới vĩ mô được nghiên cứu qua kính thiên văn, đến thế giới vi mô được nghiên cứu qua kính hiển vi, những bằng chứng về sự thiết kế kỳ diệu, và có mục đích, trong vũ trụ đưa đến một kết luận rằng phải có một Đấng Sáng Tạo rất khôn ngoan.

Đạo Đức Luận (Moral Argument)

Vì con người là một sinh vật có đạo đức, biết phân biệt phải trái, cho nên phải có một Đấng Toàn Thiện tạo dựng và phán xét họ.

Thực Thể Luận (Ontological Argument)

Trong suy tư của con người, khái niệm về một Đấng Tuyệt Đối là điều cần thiết – yếu tính căn bản của Đấng Tuyệt Đối là hiện hữu – như vậy trong thực tế Đấng Tuyệt Đối phải tồn tại. Nếu không, mọi lý luận của con người đều chỉ là tương đối, chẳng đi tới đâu hết. Chữ Hy Lạp “ontos” có nghĩa là “dựa trên dữ kiện”, hay “trên thực tế”, hay “thật ra”.

Tôn Giáo Luận (Religious Argument) 

Các nhà nghiên cứu về khảo cổ học và nhân chủng học nhận thấy rằng con người ở đâu, thời nào cũng có tôn giáo. Không có nền văn hóa nào từ xưa tới nay phủ nhận tôn giáo. Vì hiện tượng tôn giáo mang tính cách phổ quát như vậy, cho nên phải có phần đúng.

Có lẽ trong các  lập luận nên không  có lập luận nào tự nó có đủ bằng chứng thuyết  phục,  nhưng  nếu tổng hợp lại, những điều trên minh chứng cách mạnh mẽ rằng niềm tin của người tin Chúa nơi Đức Chúa Trời Hằng Sống là hữu lý.

[Còn tiếp]

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top