Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Kinh Nghiệm Nhận Biết Chúa: Nguyễn Huy Hoàng

Kinh Nghiệm Nhận Biết Chúa: Nguyễn Huy Hoàng

Nội dung:
Lời tường thuật về kinh nghiệm nhận biết Chúa của anh Nguyễn Huy Hoàng – Hội Thánh Cộng Đồng San Jose, California.
Video: Hoithanh.com

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top